Den 29. april afholdt EØSU et webinar for at gøre status over forbindelserne mellem EU og Afrika, der betragtes som en af Kommissionens vigtigste prioriteter for de kommende år, og som nu trues af covid-19-pandemien. Deltagerne var enige om, at en konsolidering af forsyningskæderne og en aftale om at lette de afrikanske landes gældsbyrde over for udlandet er centrale spørgsmål.

I debatten, der indgår i en række webinarer, som EØSU afholder for at give sit besyv med om covid-19-pandemien og følgerne heraf, deltog Luca Jahier, formand for EØSU; Vera Songwe, vicegeneralsekretær for De Forenede Nationer og eksekutivsekretær for Den Økonomiske Kommission for Afrika; ambassadør Ranieri Sabatucci, leder af EU's delegation og EU's særlige repræsentant for Den Afrikanske Union; Stefano Manservisi, tidligere generaldirektør for Internationalt Samarbejde og Udvikling (DEVCO), Kommissionen; Dilyana Slavova, formand for Sektionen for Eksterne Forbindelser, EØSU, og Stephen Karingi, chef for kontoret for regional integration, infrastruktur og handel ved FN's Økonomiske Kommission for Afrika. (dgf)