EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 81
April 2023
 • EØSU drøfter rummelige arbejdsmarkeder i EU med den italienske minister Marina Calderone
 • En tilstrækkelig minimumsindkomst – en brugbar vej ud af fattigdom
 • EØSU foreslår tiltag til håndtering af trusler mod demokratiet i EU

 

Marts 2023
 • Tiden er inde til en blå EU-pagt: EØSU indleder sit arbejde med emnet vand
 • Svjatlana Tsіkhanouskaja i EØSU: "Belarus må ikke blive Putins trøstepræmie"
 • Støtten til det ukrainske civilsamfund skal fortsætte, "så længe det er nødvendigt"
 • Jevgenij Afinejevskij: "Vi er hver især en dråbe vand, og sammen er vi et hav"
Februar 2023
 • Det svenske rådsformandskab 2023: Ukraine står stadig øverst på dagsordenen
 • Roberta Metsola er enig med Christa Schweng: EU's konkurrenceevne er vigtigere end nogensinde
 • EU bør intensivere det internationale samarbejde om at beskytte havene
 • Energipriskrise: EU bør støtte forbrugere og virksomheder
Februar 2023
 • Spaniens Fundación Secretariado Gitano og den rumænske forening SUS INIMA vinder EØSU's civilsamfundspris 2022 for unge mennesker og Ukraine
 • Vidste du...? Interessante fakta om vinderne af EØSU's civilsamfundspris
 • Med vindernes egne ord: interviews med alle vinderne
Januar 2023

I dette nummer:

 • Den økonomiske dimension af ligestillingen mellem kønnene er stadig et blindt punkt i EU's politikker
 • Hvert år burde være europæisk ungdomsår
 • EØSU støtter, at det bør være obligatorisk at gøre status over konkurrenceevnen i forbindelse med EU's politikker og lovgivning
 • Euro-Middelhavssamarbejde efter covid-19: civilsamfundsorganisationer spiller en central rolle, når det handler om at holde økonomien og samfundet i gang
December 2022

I dette nummer:

 • #COP27: Det europæiske civilsamfund opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at øge klimaambitionerne
 • Ny samarbejdsprotokol mellem EØSU og Kommissionen styrker EØSU's rolle som strategisk partner
 • Mobilitet bør anerkendes som en individuel rettighed
 • EØSU opfordrer til en bæredygtig strategi for planteprotein og planteolie

 

Oktober 2022

I dette nummer: 

 • Geopolitisk uro ved EU's grænser: civilsamfundets perspektiv
 • EU-priserne for økologi 2022: Tyskland, Belgien og Sverige løber med prisen for bedste SMV, fødevareforhandler og restaurant
 • Maria Nikolopoulou: den europæiske uge for ligestilling mellem kønnene i EØSU
 • Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet: det er på tide at gå fra ord til handling!
September 2022

I dette nummer:

 • Det organiserede civilsamfund i Europa svigter ikke Ukraine
 • Judith Vorbach: Et socialt klassificeringssystem for bæredygtige investeringer
 • EU-priserne for økologi 2022: EØSU's finalister er fundet!
 • Vold mod kvinder skal anerkendes som en strafbar handling i EU
Juli 2022

I dette nummer:

 • EØSU lancerer civilsamfundsprisen 2022 med fokus på to temaer: de unge og Ukraine
 • Europas nøgleindustrier opfordrer kraftigt EØSU til at øge sin rolle i den politiske beslutningsproces
 • Konferencen om Europas fremtid: det er nu helt afgørende med en opfølgning
 • EØSU giver sin ubetingede støtte til et ukrainsk EU-medlemskab

Pages