Unge europæere ønsker, at uddannelse og sociale medier skal fremme demokratiet og borgernes deltagelse i EU

Participants in YEYS 2019

Et obligatorisk pensum om europæisk politik for at øge borgernes viden om EU, inden de sætter deres kryds, var det forslag, der fik flest stemmer under 2019-udgaven af "Dit Europa, din mening" (YEYS), ungdomsarrangementet, der blev organiseret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) den 21.-22. marts 2019. Europa-Parlamentet vil få forelagt dette og tre andre forslag, der fokuserer på, hvordan nye teknologier og sociale medier kan styrke deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet.

Efter to dages livlige diskussioner og debatter præsenterede de 99 gymnasieelever i alderen 16-17 år, der var blevet udvalgt til at deltage i YEYS 2019, ti anbefalinger under en afsluttende plenarforsamling. Uddannelse og sociale medier var i søgelyset, og mange forslag kombinerede onlineplatforme med fysiske møder med henblik på at skabe kontakt mellem civilsamfundet og de politiske beslutningstagere. De fire forslag, der fik flest stemmer, var:

1. #Future is now, et forslag om et obligatorisk pensum på skoler overalt i Europa bestående af tre elementer: et praktisk, med besøg i EU-institutionerne, et teoretisk, med tests og præsentationer, samt en interaktiv platform med quizzer og videoer.

2. EU&U.EU, et websted med information om EU og valget til Europa-Parlamentet med henblik på at øge gennemsigtighed og viden, med intensiv brug af sociale medier og multimedieindhold.

3. (stemmelighed) Europe E-VOTE, et forslag om at gøre valgdagen til en national helligdag og fremme elektronisk stemmeafgivning, og Fra dig til EU, et initiativ om at skabe forbindelse mellem sociale bevægelser og politikere, så de kan arbejde sammen om at finde løsninger.

De øvrige forslag, som blev lagt frem af gymnasieeleverne, var:

#Insta (nt) vote: styrkelse af EU's aktiviteter på de sociale medier ved at inkludere kvalitetsindhold, der specifikt henvender sig til de unge, som f.eks. korte videoer og influencer-kommentarer som en måde til at højne oplysningsniveauet og deltagelsen.

Netværk af unge europæere, et forslag, der skal oplyse om EU-initiativer og begrænsninger, bringe forskellige mennesker i hele Europa i kontakt med hinanden og stimulere debatten ved hjælp af en internetplatform om organisering af projekter og med oplysninger om deres resultater.

Find din stemme, et forslag, der omfatter et topmøde, der skal finde sted tre gange om året med direkte dialog og aktiviteter, der inddrager unge europæere og politikere, samt et websted med interaktivt indhold og information.

Form din fremtid – sig din mening, der omfatter et websted, hvor man kan slå sin mening op om en række emner, og hvis målgruppe er unge under 26 år. Brugerne kan så synes godt om eller ikke synes godt om de opslåede meninger, og de mest populære vil blive præsenteret i Europa-Parlamentet.

SharEU, en app, der kan bruges til at etablere kontakt mellem sociale bevægelser og EU-institutionerne, med specialiserede ordstyrere, der forelægger Europa-Parlamentet en månedlig rapport om de foreslåede initiativer og dermed skaber en tættere forbindelse til befolkningen.

Stemmer, der fortjener at blive hørt, en platform, hvor man kan promovere initiativer og taler for at tilskynde vælgerne til at engagere sig og kæmpe for deres egne idéer. Platformens brugere vil udvælge de initiativer, der skal forelægges for Europa-Parlamentet.

Eleverne blev budt velkommen af Luca Jahier, formand for EØSU, som sagde: Vi skal følge Greta Thunbergs eksempel, som med sit direkte sprog har været i stand til at mobilisere et stort antal mennesker på kort tid. Jeg beder jer gå ind i den kamp, være provokerende, da I ikke kun kæmper for jeres egen fremtid, men også for vores fremtid. Isabel Caño, EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, afsluttede arrangementet med disse bemærkninger:Vi er stolte over at kunne gå videre med jeres ideer, jeres drømme, jeres ildhu og jeres løsninger i en institution som EØSU, hvor vi alle lærer at forhandle i bestræbelserne på at nå til enighed. (dgf)