Dit Europa, din mening – Fakta og tal

Der blev modtaget et rekordhøjt antal ansøgninger til den 10. udgave af "Dit Europa, din mening" (YEYS). Der var 1039 i alt, heraf 972 fra EU-landene og 67 fra de fem kandidatlande. Rumænien tegnede sig for det højeste antal (221), mens det laveste antal ansøgninger kom fra Malta og Montenegro (4 hver).

Ved elektronisk lodtrækning blev 33 sekundærskoler udvalgt til at deltage – én fra hver af EU's 28 medlemsstater og fem kandidatlande (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet). I debatten indgik for første gang i YEYS' historie én af Bruxelles' Europaskoler, som uddanner børn af EU-tjenestemænd. Her undervises der hovedsagelig på det sprog, der tales i forældrenes hjemland. Skolemiljøet er således flersproget og multikulturelt, og i nogle fag har eleverne endvidere timer sammen med andre nationaliteter.

Den 20. og 21. marts 2019 kom 102 elever – tre fra hver af de deltagende skoler – til Bruxelles for at deltage i den store debat. De yngste var 15 år og de ældste 20. De fleste var mellem 16 og 18. I modsætning til "ældre" forsamlinger, var der flere kvinder end mænd (60 piger og 42 drenge).

Forud for arrangementet forberedte deltagerne sig på debatten – vejledt af en ledsagende lærer. De havde også besøg af et EØSU-medlem, som hjalp med at få gang i debatten om en række nøglespørgsmål:

  • Hvordan kan vi styrke det repræsentative demokrati i fremtiden?
  • Hvilke former for politisk engagement findes der ud over valget til Europa-Parlamentet, og hvordan forventer du at deltage heri?
  • Hvad mener du, der bør gøres for at øge deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet?

Under arrangementet udarbejdede eleverne med vejledning fra en række sagkyndige ordstyrere 10 anbefalinger til forelæggelse for EU's beslutningstagere. Der blev derefter stemt om de tre bedste forslag.

Dit Europa, din mening! (YEYS), organiseres af EØSU, civilsamfundets stemme på EU-plan, og er udvalgets flagskibsarrangement for unge. Gennem initiativet ønsker EØSU at sikre, at den unge generations holdninger, erfaringer og idéer indgår i EU’s politikudformning.

Yderligere oplysninger om YEYS 2019 kan findes på arrangementets officielle side. (dm & ks)