Efter 10 år er Dit Europa, din mening mere relevant end nogensinde. Det siger en af initiativtagerne

Dit Europa, din mening fylder 10 år i år, og EØSU info har derfor mødt tidligere næstformand Irini Pari, der som den første fik idéen til denne begivenhed i 2010, for at se tilbage på starten på Dit Europa, din mening og fremad mod Europas fremtid.

EØSU info: Irina Pari, kan du fortælle os, hvordan dette initiativ så dagens lys? Hvor kom inspirationen fra?

Irina Pari: Som næstformand med ansvar for kommunikation ønskede jeg at nå ud til de unge i Europa. Jeg ville gerne give denne gruppe, som vi ikke så ofte henvender os til, muligheden for at opleve, forstå og dele Europa på tæt hold. Jeg ville give dem mulighed for at komme ud over stereotyperne og opmuntre dem til at involvere sig og spille en aktiv rolle i samfundet. Det var mit ønske at se Europas stjerner glimte i disse unge menneskers øjne, og det skete rent faktisk!

Er du tilfreds med den måde, som Dit Europa, din mening har udviklet sig på igennem årene?

Ja! Det er en stor glæde at se noget, man har skabt, udvikle sig og vokse. Det er en kæmpe belønning at vide, at man er nået ud til en masse unge mennesker i hele Europa. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til alle de næstformænd med ansvar for kommunikation, som har båret faklen videre, navnlig Isabel, og til hele holdet bag Dit Europa, din mening, fordi de har vist så stor entusiasme og begejstring og gjort så stort et arbejde igennem alle årene.

Hvordan ser du de unges rolle i opbygningen af Europa nu og i fremtiden? Jeg tror fuldt og fast på de unge og deres dynamik. Unge i dag vokser op i vanskelige og udfordrende tider, men hver eneste udfordring er også en fantastisk mulighed! Se på de unge fra generation Y. De er allerede i gang med at finde svar, udforske nye veje gennem deleøkonomien og deleplatforme, udvikle nye virksomhedsformer og give deres arbejdsliv mening og værdier, gøre det til en prioritet at bidrage til samfundet og bekæmpe klimaforandringerne. Med den livskraftige ungdomsbevægelse, som vi i disse dage ser kæmpe for klimaet, vil jeg sige, at Dit Europa, din mening er mere relevant end nogensinde før. Unge mennesker ønsker at indtage scenen, og vi har været proaktive og givet dem muligheden!

Hvordan vil du bedømme Dit Europa, din mening 2019?

Som alle andre år er jeg imponeret over resultaterne! I år debatterede teenagere fra hele Europa emnet Stem på fremtiden. De efterlyste mere uddannelse, mere information og mere gennemsigtighed med alle tilgængelige midler – interaktive hjemmesider, lektioner, kontakter, aktiviteter, møder – og med deltagelse af alle aktører – ældre, unge, politikere, sociale bevægelser, eksperter og medier.

Hvordan ville det perfekte Europa se ud, set med dine øjne?

Jeg drømmer om et helt igennem demokratisk Europa, hvor valg, fordelingen af kompetencer, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet respekteres. Et Europa, hvor der er et blomstrende, dynamisk, uafhængigt deltagelsesdemokrati baseret på dialog. Vi ved kun alt for godt, at der ikke kun findes én sandhed her i livet! Det er vigtigt at forstå andre menneskers synspunkter, bygge broer, finde en mening med tingene og lade de personlige interesser komme efter det fælles bedste. Jeg er stolt over at være medlem af EØSU, fordi det er præcist hvad vi laver her. Ja, Europa er en stor udfordring. Ja, Europa er kompliceret. Ja, Europa har fejl, men det er det, der gør det smukt. Opbygningen af Europa er en lang og besværlig vej, men det er det hele værd at gå ud ad den. Lad os følge den sammen!