Udfordringen er kommunikation, sociale medier er svaret

Deltagerne i Dit Europa, din mening! er ganske vist teenagere, men deres syn på EU-anliggender er ikke meget anderledes end voksnes. De bekymrer sig lige så meget som deres forældre over stigende populisme, trusler mod demokratiet og den seneste udvikling, der kan være til fare for EU-projektet, f.eks. brexit. De har også forstået, at EU skal genvinde borgernes tillid ved at kommunikere bedre, og de har endda fundet en potentiel løsning med de sociale medier som et vigtigt redskab til at øge gennemsigtigheden, bevidstheden og engagementet i EU-anliggender.

"I mit land er der mangel på oplysninger om det kommende valg til Europa-Parlamentet. Personligt vidste jeg ingenting, før jeg kom til Bruxelles", sagde en østrigsk elev og tilføjede: "Når politikerne debatterer, taler de et sprog, som unge ikke forstår." Dette kommunikationsproblem blev også omtalt af andre deltagere, som primært pegede på de sociale medier som formidlere af information til de unge vælgere: "Der er næsten ingen interaktion mellem EU's sociale medier og deres følgere. Indholdet er faktisk meget kedeligt!", lød det fra en tysk elev.

Risikoen for at en sådan mangel på kommunikation kan føre til øget populisme af forskellig slags og true demokratiet og EU's værdier blev også omtalt under drøftelserne: "Dem, der falder i søvn i et demokrati, vågner måske op i et diktatur en dag," sagde et medlem fra en af grupperne. Mange andre deltagere talte om EU's værdier som den vigtigste forbindelse mellem unge fra alle medlemsstater: "Vi kommer fra forskellige lande, men kæmper alle sammen for de samme værdier," sagde en ung pige med umiddelbar opbakning fra en anden deltager, der erklærede, at "Europa handler om at blive forenet i mangfoldighed og om at forsøge at bevare fred og demokrati."

Alle disse bekymringer blev afspejlet i de ti forslag, som eleverne udfærdigede, og som alle omfattede behovet for klarhed og gennemsigtighed i EU's kommunikationspolitik. Disse unge mennesker mener, at vi bogstaveligt talt har løsningen i vores hænder i form af mobiltelefoner. Sociale medier er svaret, idet de kan skabe direkte kontakt mellem politikere og borgere. Som en af eleverne sagde: "Politikerne tror, at unge ikke interesserer sig for politik. Det passer ikke, men hvis de ønsker, at unge skal deltage, er de nødt til at lære at bruge de sociale medier fornuftigt!" (dgf)