EØSU går ind for borgernes deltagelse og god offentlig forvaltning ved FN's Ecosoc-møde

Formålet med FN's Økonomiske og Sociale Råds forberedende møde (Ecosoc) i Prag i slutningen af marts var at fremhæve betydningen af borgernes deltagelse, god offentlig forvaltning og inkluderende institutioner for opnåelse af målene for bæredygtig udvikling og 2030-dagsordenen.

"Vi vil meget gerne samarbejde med FN's Økonomiske og Sociale Råd om det vigtige spørgsmål om offentlig deltagelse i beslutningsprocesser. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg støtter fuldt ud deltagelsesbaserede, åbne og transparente processer i den offentlige politik", udtalte EØSU-medlem, Roman Haken, som deltog i mødet.

Ecosoc er det tredjevigtigste FN-organ efter Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet. Det overvåger den internationale udvikling på det økonomiske, sociale og kulturelle område samt inden for uddannelse og sundhed. (sg)