Finansiering af den europæiske søjle for sociale rettigheder

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Der er et akut behov for at relancere solidaritet og sætte en stopper for nationalisme, racisme og kortsigtede politikker i Europa.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder har afgørende betydning med hensyn til at forbedre arbejds- og lønvilkår og de sociale beskyttelsessystemer i Europa, sikre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og styrke de sociale standarder samt konvergensen mellem EU's medlemsstater  herunder kollektive overenskomstforhandlinger og adgangen til sociale ydelser.

Imidlertid vil der ikke ske forbedringer uden den nødvendige finansiering: en effektiv realisering af søjlen i medlemsstaterne vil kun være mulig, hvis landene har tilstrækkelige økonomiske midler til at investere i socialpolitikken, så rettigheder og principper dermed kan omsættes til konkrete politiske initiativer.

Mekanismer som Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer m.fl. må derfor spille en vigtig rolle, på samme måde som et mere retfærdigt skattesystem og indførelsen af en gylden regel, således at visse sociale investeringer f.eks. på områderne uddannelse, infrastruktur m.m. ikke medregnes i det offentlige underskud, og det dermed bliver muligt at øge de sociale investeringer uden at overtræde de finanspolitiske regler. 

EØSU arbejder for øjeblikket på en udtalelse om finansiering af søjlen for sociale rettigheder, hvor formålet er at udarbejde en afbalanceret vurdering af, hvordan dette kan og bør opnås gennem flere investeringer, navnlig gennem midler der i den flerårige finansielle ramme efter 2020 er øremærket til ESF, EFSI og andre EU-fonde. Udtalelsen bidrager til den aktuelle debat om den næste finansielle ramme, som vil have betydning for de resultater, de sociale konvergenspolitikker kan levere. (prp/mg)