"EØSU's energidage" – civilsamfundet bør i højere grad involveres i EU's debat om energipolitikken

Social retfærdighed og civilsamfundets deltagelse skal stå i centrum for energidrøftelserne på alle niveauer, fra lokalt til europæisk. På EØSU's energidage, som blev afholdt i Bruxelles den 7.-8. marts 2018, drøftede man status for og den fremtidige udvikling i EU's energipolitik.

Konferencens første dag fokuserede på energiunionen ved at gøre status over fremskridtene med opfyldelsen af dens mål og vurdere de udfordringer, der stadig findes. Deltagerne drøftede, hvordan borgerne kan involveres og få gavn af energiunionen, og de så nærmere på mulighederne for at forbedre den enkelte borgers og civilsamfundets økonomiske og politiske medejerskab af energiunionen.

"Den union, vi efterlyser, kan ikke realiseres uden en aktiv inddragelse af det organiserede civilsamfund, som skal spille en konkret og vedvarende rolle i processen", sagde Pierre Jean Coulon, formand for EØSU's Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN).

EØSU's udtalelse om den tredje rapport om status over energiunionen er for øjeblikket ved at blive udarbejdet af Toni Vidan og Christophe Quarez og forventes vedtaget på plenarforsamlingen i april.

På konferencens anden dag kiggede man på de kommende ændringer af det nuværende gasdirektiv, som vækker bekymring blandt interessenterne.

I sit forslag fastholder Kommissionen, at gasrørledninger til og fra tredjelande skal opfylde de centrale principper i den eksisterende EU-lovgivning. En række civilsamfundsorganisationer understreger imidlertid den usikkerhed, som denne nye tekst vil skabe på det retlige, det handelsmæssige og det miljømæssige område.

EØSU's medlem Baiba Miltoviča understregede, hvor vigtigt det er, at koordinere reglerne om eksterne leverandører bedre og skabe én enkelt retlig ramme, så energileverancerne er underlagt de samme regler alle steder.

Baiba Miltoviča vil samle alle bidrag fra arrangementet, som vil udgøre et input til EØSU's udtalelse om ændring af direktivet om det indre marked for naturgas, der ligeledes vil blive vedtaget på plenarforsamlingen i april. (mp)