Det 4. møde i Det Europæiske Migrationsforum fokuserer på integration af migranter på arbejdsmarkedet

Det Europæiske Migrationsforum 2018, som var arrangeret i fællesskab af EØSU og Kommissionen, havde som hovedtema de udfordringer og muligheder, der gør sig gældende i forbindelse med migranters integration på EU's arbejdsmarked. Forummet samlede mere end 120 civilsamfundsorganisationer samt repræsentanter fra lokale og nationale myndigheder og EU-institutioner.

Kommissæren med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, sagde i forbindelse med sin åbning af forummet: "Det er nu blevet tid til at bevæge os ud over den "krisesnak" om migration, vi hører hver dag og i stedet fokusere på, hvordan man kan omdanne migration til reelle muligheder for os alle."

I sin åbningstale understregede EØSU’s formand Georges Dassis, at modtagelsen af flygtninge ikke blot er en moralsk, men også en juridisk forpligtelse, som det enkelte land har påtaget sig som medlem af EU. Han påpegede endvidere, at medlemsstaterne må holdes ansvarlige. Til gengæld er migranterne også nødt til at respektere EU's samfundsmodel, når det gælder spørgsmål som f.eks. ligestilling mellem kønnene.

"Takket være de fonde, der står til rådighed, f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde samt Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, kan der gennemføres foranstaltninger til løsning af problemerne og fremme af beskæftigelsesmulighederne for migranter", udtalte Georges Dassis.

Drøftelserne, der fandt sted under forummet, berørte mange aspekter af processen med at integrere migranter på arbejdsmarkedet, f.eks. behovet for at fremme regulær ansættelse og anstændigt arbejde, undgå udnyttelse og tackle forskelsbehandling samt vigtigheden af at validere kvalifikationer. (ll)