Den europæiske forbrugerdag 2018: Forbrugerne har brug for bedre beskyttelse på nettet

Hvordan sikrer vi bedst forbrugerne beskyttelse på nettet? Det var fokus for den 20. europæiske forbrugerdag, som den 20. marts blev afholdt i fællesskab af EØSU og det bulgarske økonomiske og sociale råd i Sofia. Konferencen gav eksperter og politiske beslutningstagere lejlighed til at drøfte de nye udfordringer i forbindelse med forbrugerbeskyttelse som følge af digitaliseringen, set i både europæisk og nationalt perspektiv. Talerne var enige om, at det er nødvendigt at anvende og håndhæve forbrugerbeskyttelsesreglerne bedre. Et af de områder, hvor der er brug for forbedringer, er forbrugeroplysning om produkter og tjenesteydelser. Det skønnes, at omkring 1 % af verdens befolkning læser sådanne vilkår og betingelser, mens 72 % ikke er klar over, hvilke oplysninger virksomhederne indsamler om dem på nettet. Der blev også udtrykt bekymring om de risici, som børn kan støde på i den digitale tidsalder. Eksperter advarede om, at mange børn som følge af voksende indkomstmæssige uligheder måske ikke får mulighed for at opnå de færdigheder, der er behov for, hvis de skal have adgang til et forandret arbejdsmarked. Nogle talere henledte også opmærksomheden på den frie udveksling af data, som har særlig stor betydning for den næste generation af digitale tjenester. Det vurderes, at den offentlige sektor ville få en ekstraindtægt på 1,4 milliarder EUR, hvis man fjernede begrænsningerne på datalokalisering. I dag har mere end 44 % af verdens befolkning adgang til internettet, sammenlignet med 1 % for 20 år siden. Sidste år havde 87 % af de europæiske borgere adgang til internettet. (ia)