"Det europæiske borgerinitiativ skal blive et effektivt redskab for borgernes deltagelse"

Det europæiske borgerinitiativ (ECI) har til formål at fremme et aktivt medborgerskab og et deltagelsesbaseret demokrati, og det har potentiale til at afhjælpe EU's demokratiske underskud. Det er også et redskab, der kan samle europæerne om en sag og dermed styrke følelsen af en europæisk identitet. For at udnytte sit fulde potentiale skal initiativet imidlertid ledsages af en dialog og have en passende gennemslagskraft.

I sin udtalelse om Det europæiske borgerinitiativ, som blev vedtaget den 14. marts, fremsætter EØSU nogle forslag til, hvordan ovennævnte mål kan opfyldes:

  • hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger for vellykkede initiativer: Det er især vigtigt, at vellykkede initiativer debatteres på Europa-Parlamentets plenarforsamlinger, så borgerinitiativerne får den nødvendige politiske dimension,
  • dialogen med ECI-initiativtagerne skal intensiveres, både under og efter kampagnen,
  • der er brug for klare og gennemsigtige regler i registreringsfasen,
  • rollerne som institutionel vejleder og beslutningstager i registreringsprocessen varetages begge af Kommissionen, men bør adskilles,

"EØSU opfatter sin rolle som facilitator og institutionel vejleder", sagde ordfører Kinga Joó, som gentog, at EØSU også fremover er parat til at støtte initiativer.

EØSU har lige fra starten deltaget i debatten om borgerinitiativet. Med udvalgets ECI-dag, der i år afholdes den 10. april, har EØSU bidraget til at sikre, at borgerinitiativet fortsat er højt placeret på EU's institutionelle dagsorden og til at skærpe initiativets profil.