EØSU støtter kommissær Andrus Ansips oplæg til den kommende strategi for kunstig intelligens

EØSU's ordfører for kunstig intelligens (AI) Catelijne Muller siger, at den strategi, som kommissær Andrus Ansip redegjorde for på EØSU's plenarforsamling den 15. marts, fuldt ud imødekommer udvalgets opfordring til, at EU påtager sig en global førerrolle i fastlæggelsen af rammerne for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

Catelijne Muller sagde, at meddelelsen fra kommissærerne Andrus Ansip, Carlos Moedas og Mariya Gabriel den 9. marts om oprettelsen af en ekspertgruppe om AI i høj grad blev hilst velkommen af EØSU, idet der i fuldt omfang var taget højde for de anmodninger, som EØSU fremsatte i sin initiativudtalelse. Udvalget efterlyste:

  • et fælleseuropæisk etisk regelsæt for AI for at sikre, at udviklingen af AI sker i overensstemmelse med EU's værdier og grundlæggende rettigheder,
  • en europæisk AI-infrastruktur til fremme af en bæredygtig udvikling af AI,
  • et eftersyn af love og bestemmelser med henblik på at vurdere, om de er formålstjenelige i en AI-tidsalder,
  • styrkelse af innovationen inden for AI, navnlig AI som er til gavn for samfundet som helhed.

"Jeg tror, at Europa reelt har påtaget sig en global førerrolle på dette område", sagde Catelijne Muller.

Kommissær Andrus Ansip redegjorde for situationen for det digitale indre marked i EU og gennemgik Kommissionens vigtigste initiativer til realisering af dette marked: afskaffelsen af roamingtillæg, de kommende muligheder for at overføre digitalt indhold, afskaffelsen af uberettiget geoblokering og den generelle forordning om databeskyttelse, som træder i kraft i maj.

Andre vigtige byggesten vil følge på områderne telekommunikation, e-databeskyttelsesforordningen og cybersikkerhed.

Andrus Ansip understregede, at fragmentering fortsat udgør en alvorlig hindring, og at omkostningerne ved manglende EU-tiltag på det digitale indre marked var enorme: 415 mia. EUR om året ifølge en undersøgelse fra Europa-Parlamentet.

"Det er vigtigt for alle aktører, at der findes harmoniserede regler. Store globale aktører kan forvalte 28 forskellige regelsæt, men for vores nystartede virksomheder og SMV'er er det stort set umuligt at overskue disse 28 regelsæt, og hvis vi fortsætter med dette fragmenterede digitale Europa sender vi et meget enkelt budskab til vores borgere, navnlig vores iværksættere: bliv i dit hjemland eller tag til USA, hvis du ønsker at ekspandere", sagde kommissæren.

Talerne under debatten fremhævede betydningen af at sikre en retfærdig omstilling for arbejdstagerne, når traditionelle job forsvinder, og nye former for beskæftigelse endnu ikke er dukket op.

Alle deltagere var enige i, at livslang læring nu for alvor skal blive en realitet, så alle arbejdstagere kan finde sig til rette på fremtidens arbejdsmarked ved hjælp af nye kvalifikationer til nye job. (dm)