EØSU er parat til at samarbejde med Kommissionen om en ny pagt om migration og asyl

Det haster med en ny aftale om migration på europæisk plan, og derfor er EØSU parat til at støtte Kommissionens igangværende bestræbelser i den henseende. EØSU's formand, Luca Jahier, gjorde det klart i sin tale i Bruxelles den 3. marts 2020, at migration er en prioritet for EØSU, hvilket udvalgets mangeårige aktive indsats på området vidner om. ”EU er nødt til at tage hastige skridt hen imod udarbejdelsen af en ny pagt om migration og asyl og et samarbejde med medlemsstaterne om integration. Vi er nødt til at indføre en egentlig fælles asylprocedure, som er pålidelig, fleksibel og effektiv”, sagde han.

Ylva Johansson, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender, fremhævede under sin tale i debatten, som EØSU's sektion for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC) havde organiseret samme dag, Kommissionens nuværende arbejde med migration og asyl og dens hensigt om at puste nyt liv i EU's beslutningsproces ved hjælp af en ny aftale. ”Vi har brug for en ny pagt om migration og asyl, først og fremmest fordi de mest sårbare er afhængige af en sådan, men også fordi vores økonomi og samfund har gavn af lovlig migration: vores velfærdssystemer skal være bæredygtige på lang sigt, og vores virksomheder har behov for kvalificerede medarbejdere”, sagde hun.

Hun fremhævede efterfølgende, hvor vigtigt det er at skabe øget tillid og overvinde forskellene medlemsstaterne imellem, således at de nationale regeringer kan finde en fælles vej frem. ”Vi er nødt til at forstå, at migration er helt normalt. Hvert år ankommer således mellem 2 og 2,5 mio. mennesker til EU, hvoraf de 140.000 – svarende til 5 % – er indrejst ulovligt. Det betyder, at 95 % af disse mennesker ankommer på en velordnet, kontrolleret og ansvarlig måde”, fastholdt hun. (mp)