Græsrøddernes holdning – afsnit 4: den lange og vanskelige vej til opnåelse af tilgængelighed

Med EU's nye handicapdagsorden på trapperne tager vi i afsnit 4, der omhandler den lange og vanskelige vej til opnåelse af tilgængelighed, fat på beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Vi taler om, hvordan EU kan gøre de europæiske arbejdspladser mere inklusive – ikke alene på det fysiske plan, men også med hensyn til den kollektive tankegang i et samfund, der næsten konsekvent ser en person gennem vedkommendes handicap.

Frank Sioen og Alba Gonzalez, der begge har handicap, fortæller om de forhindringer, de har måttet overvinde for at få og beholde deres job. Mark Priestley, lektor i handicappolitik ved Leeds Universitet, fortæller, hvordan handicappede personers ret til at arbejde har udviklet sig i EU-lovgivning og -politikker i løbet af de seneste årtier. EØSU-medlemmet Ioannis Vardakastanis drøfter, hvilke praktiske foranstaltninger EU's handicapstrategi for det kommende årti bør indeholde for at gøre tilgængelighed til virkelighed i Europa. (ll)