En pagt for de ældre i Europa: EU og medlemsstaterne bør sikre langtidspleje af høj kvalitet

Ifølge en rapport fra EØSU er situationen i sektoren for indeboende pleje uholdbar med arbejdsvilkår for plejerne, som grænser til ren udnyttelse, og modtagere af pleje, som kæmper med at finde pleje af god kvalitet, der er til at betale. Denne situation skyldes mangel på statslig støtte til plejesektoren og politisk forsømmelse.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har offentliggjort en rapport om fremtiden for indeboende pleje i Europa, som peger på et presserende behov for større statslig indblanding og effektive tiltag på nationalt og europæisk plan for at regulere den uholdbare situation for både plejere og plejemodtagere i denne hastigt voksende sektor.

Efterspørgslen på langtidspleje og indeboende pleje stiger fortsat på grund af demografiske ændringer, en aldrende europæisk befolkning og voksende behov i forbindelse med kroniske sygdomme, og staten må derfor i den nærmeste fremtid ikke bare investere kraftigt i plejeøkonomien for at støtte den, men også spille en vigtig rolle i reguleringen og professionalisering af plejefaget, fremgår det af rapporten.

Rapporten definerer indeboende plejere som arbejdstagere, der er ansat til at yde pleje af ældre og personer med handicap, der som plejemodtagere bor i private boliger, og den sammenfatter EØSU's landebesøg til Storbritannien, Tyskland, Italien og Polen. Disse lande blev valgt, da de er både oprindelsesland og bestemmelsesland for indeboende plejere i hele EU.

Landebesøgene og rapporten er en opfølgning på EØSU's udtalelse fra 2016 om "Rettigheder for indeboende plejere", som var det første politiske dokument på EU-plan, som tog fat om plejernes arbejdsvilkår.

"Alle, vi talte med – uanset, om de var arbejdstagere, arbejdsgivere eller plejemodtagere – havde den samme kritik af mange af de strukturelle problemer i sektoren for indeboende pleje. Deres største anke var, at sektoren udnytter indvandrerkvinder og kvindelige mobile arbejdstagere, og at dette ikke blot er uetisk og skammeligt, men også uholdbart," udtalte EØSU-medlem Adam Rogalewski, som har udarbejdet rapporten i samarbejde med forsker ved Cambridge-universitetet Karol Florek.

Hele rapporten kan læses her (ll)