EØSU står side om side med Kommissionen i bestræbelserne på at styrke Europas grønne fremtid

EØSU støtter Kommissionens bestræbelser på at matche ambitioner med tiltag for på den måde at opnå klimaneutralitet inden 2050 og sætte bæredygtighed i centrum for vores individuelle og kollektive ansvar. På plenarforsamlingen i Bruxelles den 20. februar 2020 gav EØSU's formand Luca Jahier sin opbakning til Kommissionens arbejdsprogram for i år og dets fokus på bæredygtig udvikling til sikring af et grønnere Europa.

Under en debat med Maroš Šefčovič, Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, påpegede Luca Jahier, at EØSU bifaldt fremdriften i Kommissionens første arbejdsprogram, der skal styre omstillingen til et retfærdigt, klimaneutralt og digitalt Europa. "Vi støtter fuldt ud den europæiske grønne pagt som en vigtig drivkraft for forandring, og derfor er EØSU parat til at indgå i en permanent dialog om bæredygtig udvikling," fastslog formanden.

Maroš Šefčovič bemærkede med tilfredshed, at hovedprioriteterne i Kommissionens arbejdsprogram for 2020 modsvarer de prioriteter, som udvalget har peget på, dvs. den digitale omstilling og klimaomstillingen, udfordringerne i tilknytning til de demografiske forandringer og behovet for at sikre, at vores virksomheder og industri fortsat kan innovere og konkurrere under mere udfordrende globale rammevilkår. "Arbejdsprogrammet for 2020 vil ikke kun danne grundlag for vores arbejde i mandatperiodens første år, men vil også fastlægge visionen, retningen og tempoet for indsatsen i de kommende fem år og derefter. Det er et ambitiøst program med 43 politiske målsætninger og pakker," fremhævede han. (mp)