Det nye EU-budget: en mindre ambitiøs Union?

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den aktuelle trussel fra coronavirus og flygtningekrisen, som senest har udrullet sig til et menneskeligt drama ved grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, har endnu engang vist, hvor vigtigt det er med en fælles europæisk reaktion på problemer, der rækker ud over de enkelte medlemsstaters muligheder. Der er nu mere end nogensinde behov for, at EU-institutionerne ikke blot når til enighed om EU-dækkende foranstaltninger og strategier, men mere grundlæggende yder støtte til disse initiativer.

Kommissionens motto lyder: "En mere ambitiøs Union" – med ambitiøse sociale, miljømæssige og politiske mål. Forslag som en EU-mindsteløn og den europæiske grønne pagt har til formål at genskabe borgernes tillid til Unionen ved at tage fat om presserende spørgsmål og sikre, at den industrielle og grønne omstilling foregår på den mest bæredygtige måde – både i social, økonomisk og miljømæssig henseende. For at opfylde disse mål har Europa-Parlamentet på grundlag af anbefalinger fra EØSU og Det Europæiske Regionsudvalg foreslået, at medlemsstaterne bidrager til budgettet med 1,3 % af deres BNP. 

Alligevel er disse tal, som udgør et absolut minimum af det nødvendige for at kunne gennemføre programmet, blevet afvist i Rådet: nogle medlemsstater forsøger at skære FFR (den flerårige finansielle ramme) ned til 1 % af medlemsstaternes BNP – et godt stykke under selv Kommissionens beskedne forslag på 1,11 %. Det kan sandsynligvis betyde nedskæringer på over 12 % af budgettet til samhørighedsforanstaltninger og på 14 % af midlerne til den fælles landbrugspolitik, hvilket vil udhule de nye ambitiøse planer.

Med de foreslåede beskæringer af FFR risikerer vi, at den europæiske grønne pagt bliver ineffektiv, at EU's grundlæggende samhørighedsbestræbelser sættes over styr, og at EU og medlemsstaterne står hjælpeløse over for de fælles udfordringer. Vi har nu mere end nogensinde brug for, at Europa-Parlamentet står fast, og at medlemsstaterne husker på, at EU ikke bare handler om budgettet. I en tid hvor udfordringerne uden for EU vokser, og populismen spiller på uligheden, er visse traditionelle partiers forsøg på at agere de moderate euroskeptikere i Europa ikke til gavn for nogen. (prp)