Civilsamfundet: rygraden i de europæiske værdier

af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

EØSU's Gruppe Diversitet Europa afholder en konference i Rijeka i Kroatien for at drøfte den rolle det civile engagement spiller i at tackle nogle af de store udfordringer, som Europa står over for i dag.

I de seneste år har EU skullet håndtere udfordringer såsom klimaændringer og tab af biodiversitet, øget migration og indskrænkning af civilsamfundets råderum, hvilket på nye måder risikerer at undergrave Unionens grundlæggende værdier.

EU har til gengæld også oplevet aktivt medborgerskab. I forbindelse med ovennævnte udfordringer har mange borgere i hele EU udvist solidaritet med andre mennesker og vilje til at tillægge sig en bæredygtig livsstil.

EØSU's Gruppe Diversitet Europa ønsker at tage dette emne op og indbyde medlemmer af og repræsentanter for civilsamfundet til at drøfte deres rolle i indsatsen for at fremme og bevare de europæiske grundlæggende værdier som f.eks. menneskerettigheder, demokrati, ligestilling og retsstatsprincippet.

Konferencen med titlen Civilsamfundet: rygraden i de europæiske værdier finder sted i kystbyen Rijeka i Kroatien, som er Europæisk Kulturhovedstad 2020, på fakultetet for humanistiske videnskaber og samfundsvidenskab på universitetet i Rijeka.

Drøftelserne vil blive inddelt i tre debatpaneler, som styres af kroatiske EØSU-medlemmer fra Gruppen Diversitet Europa.

Det første panel med Lidija Pavić-Rogoŝić som ordstyrer vil beskæftige sig med civilsamfundsorganisationernes rolle i bevarelsen af demokratiets grundpiller: et uafhængigt retsvæsen og uafhængige institutioner, et kritisk civilsamfund og uafhængige medier.

I det andet panel vil talerne og deltagerne drøfte, hvordan EU og solidariske aktører i civilsamfundet kan arbejde sammen om en bæredygtig løsning på omfattende globale migrationsstrømme. Marina Škrabalo vil være ordstyrer for drøftelserne.

Det sidste panel med Toni Vidan som ordstyrer vil fokusere på den europæiske grønne pagt og civilsamfundsorganisationernes rolle i udviklingen og gennemførelsen af denne EU-dagsorden med forandringspotentiale.

Konferencen, som oprindeligt skulle finde sted den 25. marts, er blevet udsat på grund af covid-19-udbruddet. Find nærmere information på: https://bit.ly/2xsqqEY (cl)