Europa-Parlamentet skal insistere på et stærkt EU-budget for perioden 2021-2027

EØSU har kraftigt gentaget sin opfordring til en flerårig finansiel ramme (FFR) på 1,3 % af EU-27's bruttonationalindkomst for perioden 2021-2027. Denne opfordring kommer på et afgørende tidspunkt på vejen mod en aftale om EU's næste langsigtede budget, hvor Det Europæiske Råd stadig forsøger at fastlægge sin holdning.

Under en debat i ECO-sektionen i februar med Johan Van Overtveldt, formand for Europa-Parlamentets Budgetudvalg, om status for forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme, opfordrede EØSU-medlemmerne Parlamentet til at holde fast i kravet om et ambitiøst EU-budget. I den nuværende situation med geopolitisk og økonomisk usikkerhed, globale megatendenser, samfundsmæssige udfordringer og den nye europæiske grønne pagt er Den Europæiske Union nødt til at vedtage et stærkt budget, som afspejler intentionerne.

Formanden for ECO-sektionen, Stefano Palmieri, sagde: "Det er afgørende at få en sammenhængende FFR efter 2020, som kan imødegå de nye udfordringer, som EU står over for: den nye grønne pagt, forandringer forårsaget af den digitale økonomi og vigtigheden af at bibeholde en effektiv samhørighedspolitik."

Mere end nogensinde før har EU brug for et troværdigt og ambitiøst nyt budget, der kan leve op til borgernes forventninger, påpegede EØSU's medlemmer.

Gæstetaleren, Johan Van Overtveldt, sagde, at det var uvist, hvordan Parlamentets enighed vedrørende støtten til kravet om 1,3 % af BNI ville udvikle sig under forhandlingerne med Rådet. Han sagde: "Jeg kan med sikkerhed sige, at Europa-Parlamentet er fast besluttet på at føre hårde forhandlinger om indholdet af det kompromis, der skal indgås." Ikke desto mindre insisterer Parlamentet på, at der udarbejdes en nødplan, idet det ikke kan udelukkes, at der ikke foreligger en aftale pr. 1. januar 2021, hvilket ville have negativ indvirkning på den rettidige opstart af de nye programmer.

Endelig tilskyndede talerne stats- og regeringscheferne til hurtigst muligt at nå frem til en aftale i Det Europæiske Råd, som Europa-Parlamentet kan bakke op om.

Læs EØSU's udtalelse. (jk)