Virksomhedernes indsats for et klimaneutralt Europa – optimal udnyttelse af målene for bæredygtig udvikling og den grønne pagt

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Der er allerede sket en holdningsændring hos et stigende antal europæiske virksomheder, som nu også – ud over de strengt forretningsmæssige aspekter – tager højde for miljømæssige og sociale aspekter i deres daglige drift. For at gøre omstillingen til en grøn økonomi til en succes er EU nødt til at skabe lige vilkår for sine virksomheder og dermed sætte skub i konkurrenceevnen og investeringerne. Dette er nogle af konklusionerne fra konferencen om virksomhedernes indsats for et klimaneutralt Europa – optimal udnyttelse af målene for bæredygtig udvikling og den grønne pagt, som blev afholdt den 9. marts i Split i Kroatien.

"Virksomhederne er ikke problemet, men en del af løsningen, hvad angår opnåelse af klimaneutralitet og gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling", sagde Jacek Krawczyk, formand for EØSU's Arbejdsgivergruppe, ved åbningen af konferencen.

Gordana Deranja, formand for Kroatiens Arbejdsgiverforening, understregede, at landene og selv regionerne i EU har forskellige udgangspunkter, og at dette skal tages i betragtning under bestræbelserne på at gøre økonomien grønnere.

"Indsatsen for at bringe den europæiske økonomi i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling vil skride fremad med forskellig hastighed i de forskellige EU-lande, men dette er et vendepunkt, især for de mindre økonomier", bemærkede den kroatiske minister med ansvar for miljøbeskyttelse og energi, Tomislav Ćorić.

Det første diskussionspanel fokuserede på, hvordan virksomhederne har integreret målene for bæredygtig udvikling i deres daglige drift. Deltagerne var enige om, at bæredygtigheds- og miljøspørgsmål har en stigende indvirkning på kundernes beslutninger. Kun virksomheder, som har tilpasset sig den nye tankegang og håndteret målene for bæredygtig udvikling som en uundværlig del af deres forretningsmodel, vil få succes i fremtiden.

Det andet panel beskæftigede sig med konsekvenserne af den europæiske grønne pagt for EU's industri. Paneldeltagerne konkluderede, at gennemførelsen af den europæiske grønne pagt skal gå hånd i hånd med lige konkurrencevilkår for virksomheder, der konkurrerer på de globale markeder.

Konferencen blev arrangeret i fællesskab af Arbejdsgivergruppen, Kroatiens Arbejdsgiverforening, FN's Global Compact Network Croatia og fakultetet for økonomi på universitetet i Split. (lj)