Deltagere i det europæiske borgerinitiativs dag 2020 den 25. februar, henviste til deres tidligere erfaringer som initiativtagere til europæiske borgerinitiativer og advarede mod at spørge folk om, hvilket Europa de ønsker sig, for derefter at ignorere deres idéer.

Den skuffelse, som den første generation af initiativtagere til europæiske borgerinitiativer oplevede, da de efter den komplicerede proces med at iværksætte et borgerinitiativ og indsamle og validere en million underskrifter, fik at vide, at der ikke ville blive fulgt op på deres initiativ, har haft store konsekvenser, ifølge aktivisterne.

De nye forenklede regler, som trådte i kraft den 1. januar, og den forbedrede støtte til initiativtagere såsom det fornyede forum for det europæiske borgerinitiativ har hjulpet med at afbøde initiativtrætheden og ført til hele 16 nye borgerinitiativer, hvoraf flere aktivt indsamlede underskrifter under arrangementet.

Det er dog absolut nødvendigt ikke at begå den samme fejl igen med konferencen om Europas fremtid.

Det stadig stigende ønske i befolkningen om at få indflydelse ikke bare på EU's dagsorden, men på selve beslutningstagningen, kan ikke længere ignoreres.

En rundspørge under arrangementet viste, at et stort flertal af deltagerne mente, at det er afgørende, at borgernes input får reel indvirkning på EU's beslutninger ud over ved valg.

67 % mente, at borgernes deltagelse på europæisk plan altid skal have en klar forbindelse til den formelle beslutningsproces.

69 % var enige i, at konferencer som den om Europas fremtid ikke bør være en engangsforestilling, men finde sted jævnligt og med ordentlig opfølgning.

71 % sagde, at der ud over konferencen burde afholdes et konvent iværksat af borgerne for at undersøge fremtiden for borgerdeltagelse og demokratisk reform. Det bør indledes og afsluttes med en afstemning blandt befolkningen i hele EU.

Derudover mente 85 %, at igangværende borgerinitiativer bør gives en fremtrædende plads på den flersprogede onlineplatform, som Kommissionen vil oprette som den primære kilde til oplysning om konferencen.

De digitale teknologiers rolle i demokratiets fremtid og især i konferencen om Europas fremtid satte gang i en hed debat.

EØSU's formand, Luca Jahier, fremhævede igen den varige værdi ved repræsentativt demokrati og ved formidlingsorganer og understregede samtidig EØSU's ufravigelige engagement gennem årene i det europæiske borgerinitiativs succes, da det anser det som et værdifuldt supplement til det repræsentative demokrati.

Dubravka Šuica, Kommissionens næstformand for demokrati og demografi, som er ansvarlig for konferencen om Europas fremtid, understregede Kommissionens beslutning om at "gå ind for åben, men velreguleret teknologi" og værdsætte det demokratiske potentiale derved (åbenhed, lydhørhed, gennemsigtighed og tilgængelighed) og samtidig dæmme op for farerne (manipulation og datasikkerhed).

Resultaterne af undersøgelsen, som kun afspejler holdningerne blandt deltagerne i det europæiske borgerinitiativs dag og ikke EØSU's holdning, kan findes her sammen med nærmere information om arrangementet. (dm)