Oliver Röpke overtager formandsposten for EØSU's Arbejdstagergruppe

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den 1. marts tog Olivier Röpke over som ny formand for EØSU's Arbejdstagergruppe og afløste dermed Gabrielle Bischoff, der havde været formand siden oktober 2015.

Gennem sin periode som formand kæmpede Gabrielle Bischoff for udarbejdelsen, proklamationen og gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, for et EU, der beskytter og styrker sine borgere, og for et EU, der skaber resultater for de mange, ikke kun for de få. Hun var og vil fortsat være en stærk tilhænger af det europæiske integrationsprojekt og EU's grundlæggende værdier. Hendes næste projekt: europaparlamentsvalget i 2019. Gabrielle Bischoff er nu kandidat til valget til det kommende Europa-Parlament.

I betragtning af de nuværende og fremtidige udfordringer for Den Europæiske Union, EU's værdier i almindelighed og den arbejdende befolkning i særdeleshed ønsker Olivier Röpke at styrke udvalgets og navnlig Arbejdstagergruppens rolle. Han vil arbejde for et EU, der er tættere på europæerne – et EU, der arbejder for at forsvare dem og deres interesser. Oliver Röpke vil arbejde for rimelige leve- og arbejdsvilkår og forsvare arbejdstagernes sag. Han vil befæste Arbejdstagergruppens styrke: dens medlemmers evne til at nå konsensus om fælles mål, trods deres forskellige fagforeningsbaggrund.

I over 30 år har Oliver Röpke virket i Østrigs fagforeningsforbund (ÖGB) og dets medlemsorganisationer på ansvarsfulde poster, først på nationalt plan og siden i Bruxelles, og har siden 2008 været medlem af den østrigske eksekutivkomité. Siden 2001 har han endvidere repræsenteret ÖGB i Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisations eksekutivkomité. (mg)