Kommissær Phil Hogan i EØSU: beslutningen om budgettet for den fælles landbrugspolitik ligger nu hos medlovgiverne

Den 20. februar besøgte kommissær Phil Hogan EØSU for at tale om den fremtidige fælles landbrugspolitik

Phil Hogan understregede, at den fælles landbrugspolitik ud over at levere fødevarer også bør levere andre offentlige goder til gengæld for sin særlige position inden for EU-budgettet.

For så vidt angår budgettet sagde kommissæren, at "medlemsstaterne, der træffer beslutninger i fællesskab med Europa-Parlamentet, har fuld frihed til at øge deres samlede budget med henblik på at bevare den fælles landbrugspolitik på det nuværende niveau." Han håbede på en hurtig aftale om den flerårige finansielle ramme, eftersom landbrugerne har brug for vished og stabilitet med hensyn til politikken og budgettet.

Kommissæren nævnte endvidere den politiske aftale om en ny regel, der skal forbyde urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden, som EØSU med sin udtalelse havde leveret et vigtigt bidrag til, og som Europa-Parlamentet skulle stemme om på sin plenarforsamling i marts.

Under debatten med kommissæren sagde EØSU-medlem John Bryan, at EØSU støtter en stærk fælles landbrugspolitik med et solidt budget, da denne politik har stor betydning for fred og samhørighed.

Maurizio Reale, formand for EØSU's NAT-sektion, pointerede, at den fremtidige fælles landbrugspolitik skal have større fokus på klimaforandringer, og at landbrugerne skal beskyttes bedre i frihandelsaftaler.

Peter Schmidt, formand for EØSU's Observatorium for Bæredygtig Udvikling, understregede, at urimelig praksis i fødevarekæden skal tackles mere effektivt, og at målene for bæredygtig udvikling bør indarbejdes i vores fødevarepolitik. De samme høje standarder som dem, der forventes af vores producenter, skal gælde for import af fødevarer. (sma)