EU's PEACE-program i Nordirland skal fortsætte efter brexit

EØSU vedtog på plenarforsamlingen i februar en udtalelse, der støtter videreførelsen af det europæiske freds- og forsoningsprogram (PEACE) i Nordirland efter UK's udtræden af EU. Denne fortsatte støtte anses for afgørende i betragtning af, hvor følsom debatten om grænsen mellem UK og Irland er som led i brexitforhandlingerne.

I udtalelsen, der er udarbejdet af Jane Morrice erklæres det, at "situationens hastende karakter som følge af brexitprocessen og den endelige britiske udtræden kræver en reaktion fra EU's side for at sikre den fredsproces, der skal modsvare regionens nye behov efter brexit". Udtalelsen anbefaler ikke blot at opretholde PEACE-programmet, men også at forlænge dets levetid, da konfliktløsning tager tid og forudsætter et mere langsigtet engagement end de nuværende finansieringscyklusser.

EØSU siger, at der bør lægges mere vægt på kommunikationsaktiviteter, så det sikres, at borgerne er fuldt bevidste om EU's positive rolle. EØSU foreslår endvidere, at WhiteDove-"mærket" anvendes til at symbolisere PEACE-finansierede projekter, hvorved der etableres en forbindelse til en udtalelse, der fremlægges af Jane Morrice på EØSU-plenarforsamlingen i marts med titlen WhiteDoveWay – Forslag til en EU-ledet global strategi for fredsopbygning. I denne udtalelse foreslås det at etablere en europæisk fredsrute fra Nordirland til Nicosia i Cypern, benævnt WhiteDoveWay, som vil følge den irske pilgrim Columbanus' rute, have forbindelse til andre ruter, såsom WesternFrontWay, og gå gennem Balkan og dermed skabe en forbindelse mellem de to delte øer i hver ende af Europa. (dgf)