EØSU foreslår nye retningslinjer for bæredygtige kostvaner for Europa

Peter Schmidt

Fødevarer spiller en central rolle i menneskers liv og må ikke kun ses ud fra et ernæringsmæssigt eller sundhedsmæssigt synspunkt, men skal også forstås ud fra en miljømæssig og social vinkel. For at fremme et sådant omfattende bæredygtigt fødevaresystem foreslår EØSU, at der indføres nye retningslinjer for bæredygtige kostvaner.

"Det vi spiser påvirker vores helbred og vores planet. Vi har brug for politikker til fremme af sundere og mere bæredygtig kost, og der skal udvikles retningslinjer for bæredygtige kostvaner. Dette er afgørende for at opfylde FN's mål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer", sagde ordfører for initiativudtalelsen Peter Schmidt.

"Det er vigtigt at fremme sunde og bæredygtige kostvaner i forbindelse med en samlet EU-fødevarepolitik. Retningslinjer for bæredygtige kostvaner og klare mærkningsordninger, herunder oprindelsesmærkning, der tager hensyn til kulturelle og geografiske forskelle mellem og inden for medlemsstaterne vil bidrage til at udstikke en klarere kurs for bedrifter, forarbejdningsvirksomheder, detailhandlere og restaurationstjenester. Landbrugsfødevaresystemet vil også drage fordel af en ny, mere gennemsigtig ramme for produktion, forarbejdning, distribution og salg af sundere og mere bæredygtige fødevarer til mere retfærdige priser", sagde Maurizio Reale, formand for EØSU's Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø (NAT).

Med henblik på at fastlægge sådanne retningslinjer for hele Europa foreslår EØSU, at der nedsættes en ekspertgruppe bestående af relevante fagfolk og videnskabsfolk inden for ernæring, den offentlige sundhed, fødevarer samt miljø- og samfundsvidenskaberne. Ekspertgruppen bør udarbejde evidensbaserede retningslinjer inden for to år. (sma)