Arbejdsgiverorganisationer om valget til Europa-Parlamentet

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Erhvervslivet må høres højt og tydeligt i valgkampen forud for valget til Europa-Parlamentet. Arbejdsgiverorganisationerne bør ikke kun lægge vægt på deres egne behov og forventninger til Europa-Parlamentets næste mandatperiode, men også sætte fokus på den positive forskel, som Den Europæiske Union gør for deres aktiviteter og borgernes dagligdag. Det er nogle af konklusionerne fra drøftelserne med repræsentanter for BusinessEurope, SMEunited og CEEP (De Offentlige Arbejdsgiveres Europæiske Organisation) på et møde i februar i EØSU's Arbejdsgivergruppe.

"Digitalisering, en grønnere økonomi og adgang til kvalificerede medarbejdere og økonomisk overkommelig teknologi opfattes af SMV'erne som de største udfordringer, hvor de har behov for støtte fra EU", sagde Veronique Willems, generalsekretær i SMEunited. Organisationen mener, at en horisontal politik for SMV'er snarere end en sektorspecifik tilgang er den bedste metode til at opnå gode resultater.

"Vi må hjælpe mennesker til at se, at den europæiske levevis er den bedste levevis i verden, og at EU er grunden til dette. Det er et fælles ansvar for erhvervslivet som helhed", sagde Markus Beyrer, generaldirektør for BusinessEurope. Hans organisation deltager i kampagner for at øge valgdeltagelsen på både EU- og nationalt niveau gennem sine medlemmer.

CEEP's prioriteter er de tre D'er: digitalisering, dekarbonisering og demografisk aldring. "Disse tre udviklingstendenser er kernen i vores aktiviteter, og det er her, vi kan samarbejde endnu mere", sagde V, generalsekretær for CEEP. (lj)