Bekæmpelse af populisme angår os alle

Økonomiske fremskridt og social stabilitet er to centrale elementer i kampen mod EU-skepsis, men der skal mere til. Civilsamfundet må involveres!

Ved præsentationen af undersøgelsen Societies outside Metropolises: the role of civil society organisations in confronting populism, der fandt sted den 20. februar 2019 i Bruxelles, så Gruppen Diversitet Europa under EØSU nærmere på den stigende populisme i EU og analyserede hvordan og hvorfor den er opstået. Gruppen fremhævede den nøglerolle, som civilsamfundet kan spille i bekæmpelsen af dette fænomen.

Mens økonomiske fremskridt og social stabilitet er vigtige, når de bekymringer, der giver anledning til EU-skepsis, skal imødegås, er disse faktorer ikke tilstrækkelige i sig selv. Civilsamfundsorganisationerne må handle og formidle et positivt budskab om EU's værdi og betydning og bringe Europa tættere på borgerne. "Opretholdelsen af det liberale demokrati angår os alle," sagde formanden for Gruppen Diversitet Europa under EØSU, Arno Metzler. "Jeg er overbevist om, at kun vores demokratiske system kan bekæmpe populisme. Netop det system som populisterne prøver på at undergrave: EU skal ikke kun tale til borgerne, men lytte aktivt og indgå i en dialog. Det europæiske civilsamfund bør hjælpe Unionen med at nå ud til borgerne og derved forebygge og begrænse de populistiske partiers tiltrækningskraft," fortsatte han.

Forskning viser, at økonomisk tilbagegang, social ustabilitet og et lavt uddannelsesniveau er blandt de vigtigste faktorer til forklaring af den øgede støtte til populister i hele EU. Det er imidlertid også nødvendigt at overveje andre mere komplekse og indbyrdes afhængige problemstillinger, f.eks. ønsket om at bevare status quo og behovet for at beskytte traditionelle værdier, monokulturer eller særlige identiteter. (mp)