Energiomstillingen kan kun blive en succes, hvis alle deltager

Borgernes rolle i energiomstillingen var et centralt punkt på dagsordenen for februarmødet i TEN-sektionen, hvor energieksperter præsenterede deres erfaringer med at arbejde for borgerne.

Hvordan kan energiomstillingen skabe resultater for borgerne? Hvordan kan energi gøres tilgængelig for alle? Energiomstillingen er lig med en grundlæggende ændring af vores samfund og vil påvirke alle menneskers hverdag. Den handler ikke kun om klimaændringer, reduktion af drivhusgasemissioner og anvendelse af nye teknologier. Energiomstillingen udgør en mulighed for at gennemføre strukturelle ændringer, hvor borgerne skal spille en central rolle. Spørgsmålet om borgernes deltagelse er centralt. "Energiomstillingen kan ikke blive en succes, hvis vi ikke får alle interessenter med om bord — vi er nødt til at tage hensyn til behovene hos alle involverede aktører," sagde TEN-sektionens formand Pierre Jean Coulon. "Energi har i sidste ende til formål at gøre borgernes, familiernes og virksomhedernes liv lettere. Uden energi kan vores grundlæggende behov ikke opfyldes: der ville ikke være hverken uddannelse, et sundhedssystem eller transport."

Energiomstillingen har et enormt økonomisk og socialt potentiale, især på regionalt niveau. De hurtigt faldende udgifter til decentrale, vedvarende teknologier skaber et væld af muligheder for, at mindre udviklede regioner kan sætte skub i deres lokale økonomi og giver borgerne mulighed for at blive "prosumenter". Med andre ord kan borgerne ikke blot købe (forbruge) ren energi, men også spille en aktiv rolle i processen ved at involvere sig i produktionen af energi. "Hvis en borger installerer syv solcellepaneler på taget, producerer vedkommende lige så meget elektricitet som en almindelig elbil i fremtiden vil forbruge ," sagde EØSU-medlem, Lutz Ribbe, i et videobudskab.

Samtidig er det vigtigt at tage hensyn til bekymringerne for, at nogle regioner, byer og sårbare grupper kan risikere at blive ladt i stikken under denne proces. Det er derfor afgørende "at følge en ny vej frem ved at skabe regionale vedvarende energicyklusser og sammenkoble energi- og regionalpolitikken," tilføjede Lutz Ribbe. "Vi kan bidrage til at løse problemet med energifattigdom gennem vedvarende energiproduktion, hvis den politiske vilje er til stede." (mp)