Tilgængelige sprog:

Leder

Fremtiden venter ikke: bæredygtighed starter derhjemme

Kære læser

Greta Thunberg begyndte i august 2018 at strejke fra skolen, og mange andre unge over hele Europa stemte hurtigt i hendes protester mod EU's og medlemsstaternes tøven med at træffe ambitiøse foranstaltninger i kampen mod klimaændringerne.

Vigtige datoer

Kort fortalt

EØSU skærper forretningsorden og adfærdskodeks for medlemmerne

På sin plenarforsamling den 20. februar 2019 vedtog EØSU et forslag om at ændre sin forretningsorden, så en ny udgave af adfærdskodeksen for medlemmer indgår som bilag. Den nye forretningsorden og adfærdskodeks, der trådte i kraft den 15. marts 2019, tager også højde for Europa-Parlamentets egen nyligt vedtagne forretningsorden, især for så vidt angår forebyggelse og bekæmpelse af alle former for chikane.

EØSU-nyt

"Vi kæmper for alles fremtid," siger klimaaktivisten Greta Thunberg i EØSU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) drøftede det organiserede civilsamfunds nødvendige centrale rolle i forbindelse med en ægte "rEUnaissance" ved et arrangement den 21. februar 2019, som samlede topchefer i EU-institutioner og civilsamfundsorganisationer fra hele Europa godt 90 dage forud for valget til Europa-Parlamentet.

EØSU stemmer for en EU-støttet anstændig minimumsindkomst

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har vedtaget udtalelsen "For et europæisk rammedirektiv om minimumsindkomst", hvor udvalget opfordrer Kommissionen til at indføre en bindende EU-ramme for en passende minimumsindkomst i hele Europa, der er afpasset efter levestandarden i den enkelte medlemsstat. 

Kommissær Phil Hogan i EØSU: beslutningen om budgettet for den fælles landbrugspolitik ligger nu hos medlovgiverne

Den 20. februar besøgte kommissær Phil Hogan EØSU for at tale om den fremtidige fælles landbrugspolitik

EU's PEACE-program i Nordirland skal fortsætte efter brexit

EØSU vedtog på plenarforsamlingen i februar en udtalelse, der støtter videreførelsen af det europæiske freds- og forsoningsprogram (PEACE) i Nordirland efter UK's udtræden af EU. Denne fortsatte støtte anses for afgørende i betragtning af, hvor følsom debatten om grænsen mellem UK og Irland er som led i brexitforhandlingerne.

Bekæmpelse af populisme angår os alle

Økonomiske fremskridt og social stabilitet er to centrale elementer i kampen mod EU-skepsis, men der skal mere til. Civilsamfundet må involveres!

EØSU foreslår nye retningslinjer for bæredygtige kostvaner for Europa

Peter Schmidt

Fødevarer spiller en central rolle i menneskers liv og må ikke kun ses ud fra et ernæringsmæssigt eller sundhedsmæssigt synspunkt, men skal også forstås ud fra en miljømæssig og social vinkel. For at fremme et sådant omfattende bæredygtigt fødevaresystem foreslår EØSU, at der indføres nye retningslinjer for bæredygtige kostvaner.

EØSU støtter EU-forslag, der skal sikre lufttrafikken og vejgodstransporten i tilfælde af et brexit uden aftale

I tre udtalelser, som blev vedtaget i februar, bakker EØSU op om Kommissionens forslag om midlertidigt at forlænge anvendelsen af EU's lovgivning for at tage hånd om specifikke problemer, der kan påvirke luftfarten og vejgodstransporten i tilfælde af et brexit uden aftale. 

Årlig vækstundersøgelse 2019: ingen grund til at hvile på laurbærrene

Med tanke på de blandede resultater af tidligere tiders reformpolitikker er det afgørende, at EU og medlemsstaterne foretager en tilbundsgående evaluering. Trods forbedringer er der behov for yderligere reformer og politiske foranstaltninger for at sætte skub i væksten og styrke samhørigheden og politikkernes sociale dimension, påpeger EØSU i sin udtalelse om den årlige vækstundersøgelse 2019.

Deltagerne i en EØSU-høring fremsætter forslag om et mere inklusivt europæisk semester

EU's medlemsstater skal styrke inddragelsen af interessenter i deres bestræbelser på at reformere de nationale økonomier. Sammen med en ny langsigtet EU-strategi for bæredygtig udvikling kan dette bidrage til at skabe et mere effektivt og inklusivt europæisk semester, der er rustet til at tackle de udfordringer, som EU står over for.

Ingen fremtid for EU uden yderligere samhørighed

Samhørighedspolitik kan være en effektiv måde at håndtere samfundsmæssige tendenser (EU-skepsis osv.), som EU står over for, hvis dens finansiering forbliver en vigtig kilde til investering, gør EU mere relevant for borgerne, fremmer et stærkere engagement med interessenter og forbedrer formidlingen af virkningen. Således lød budskabet fra interessenter på en EØSU-høring om samhørighedspolitikken efter 2020.

Energiomstillingen kan kun blive en succes, hvis alle deltager

Borgernes rolle i energiomstillingen var et centralt punkt på dagsordenen for februarmødet i TEN-sektionen, hvor energieksperter præsenterede deres erfaringer med at arbejde for borgerne.

Nyt fra grupperne

Arbejdsgiverorganisationer om valget til Europa-Parlamentet

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Erhvervslivet må høres højt og tydeligt i valgkampen forud for valget til Europa-Parlamentet. Arbejdsgiverorganisationerne bør ikke kun lægge vægt på deres egne behov og forventninger til Europa-Parlamentets næste mandatperiode, men også sætte fokus på den positive forskel, som Den Europæiske Union gør for deres aktiviteter og borgernes dagligdag. Det er nogle af konklusionerne fra drøftelserne med repræsentanter for BusinessEurope, SMEunited og CEEP (De Offentlige Arbejdsgiveres Europæiske Organisation) på et møde i februar i EØSU's Arbejdsgivergruppe.

Oliver Röpke overtager formandsposten for EØSU's Arbejdstagergruppe

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den 1. marts tog Olivier Röpke over som ny formand for EØSU's Arbejdstagergruppe og afløste dermed Gabrielle Bischoff, der havde været formand siden oktober 2015.

Gruppen Diversitet Europa tager til Belfast for at lytte til bekymringerne vedrørende brexit

af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Gruppen mødtes på Queen's University i Belfast den 15. februar 2019 for at gøre status over brexitprocessen og fokusere på dens konsekvenser for fredsprocessen i Nordirland.