Fremtiden for demokratiet i Europa er direkte knyttet til et fredeligt og føderalt Europa

Fremtiden for demokratiet i Europa blev drøftet på en todages europæisk konference, som blev afholdt af EØSU's formand, Georges Dassis, på Akropolis-museet i Athen den 1.-2. marts. I et lokale fuldt af aktivt engagerede deltagere fra EU-institutionerne, den græske regering, civilsamfundsorganisationer og universiteter argumenterede Georges Dassis klart for et føderalt og fredeligt Europa, som arbejder for solidaritet og de europæiske borgeres velfærd.

"Populismens faretruende fremmarch i de europæiske lande kan ikke bekæmpes med ord. Den Europæiske Union må finde konkrete løsninger til opfyldelse af borgernes behov for sikkerhed og for arbejde til dem selv samt for en fremtid for deres børn", lød det fra EØSU's formand, Georges Dassis. "Vi ønsker en Union, som giver lige muligheder for alle. For at bekæmpe populismen og for at fjerne frustrationerne hos de mest sårbare i vores lande skal det sociale nu køres frem i første række, naturligvis uden at EU's økonomi falder fra hinanden."

Georges Dassis er fortaler for en EU-finansminister, som skal have ansvar og være valgbar. Han nævnte det kommende valg til Europa-Parlamentet og udtrykte sin støtte til tværnationale lister, som kunne sikre, at borgernes synspunkter bliver hørt. "Ellers kommer valget til at omhandle nationale anliggender i stedet for europæiske", fremførte han.

I tilknytning til konferencen modtog Georges Dassis en pris fra det græske økonomiske og sociale råd for sit engagement og sin støtte til den sociale dialog i Europa. (ks)