EØSU's Gruppe Andre Interesser efterlyser innovation i civilsamfundet

af Gruppen Andre Interesser i EØSU

et ekstraordinært møde i Gruppen Andre Interesser den 15. februar blev undersøgelsen Den fremtidige udvikling af civilsamfundet i Den Europæiske Union frem mod 2030 præsenteret. Undersøgelsen blev bestilt af EØSU hos Centre for information service, cooperation and development of NGOs (CNVOS - Slovenien) og European Network of National Civil Society Associations (ENNA). 

Formålet med undersøgelsen var at få en bedre forståelse for, hvad der foregår i de europæiske civilsamfundsorganisationer, hvilke udfordringer de står over, hvordan de påvirkes af disse, og hvordan de reagerer.

Undersøgelsen og paneldeltagerne, heriblandt Ramón Luis Valcárcel Siso, Europa-Parlamentets næstformand med ansvar for forbindelserne til EØSU og RU, og mødedeltagerne fremhævede klare og opmuntrende signaler. Først og fremmest civilsamfundsorganisationers og institutioners vilje til at engagere sig, kæmpe for og handle på grundlag af de europæiske værdier, som er fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retssikkerhed og respekt for menneskerettighederne). Civilsamfundsorganisationerne bevarer og udvikler på den måde Europas demokratiske system, idet de skaber sammenhængskraft i samfundet ved at påtage sig en formidlende rolle mellem borgere og institutioner.

Civilsamfundsorganisationerne fremmer og forsvarer vores grundlæggende europæiske værdier. De skaber og konsoliderer identitet, tillid og solidaritet. For at sikre, at de tilpasser sig forandringer og udfordringer, så de fortsat kan leve op til deres rolle som interesserepræsentant og deltager i beslutningsprocessen, vil det være nødvendigt at træffe en række foranstaltninger. Der bør udvikles innovative arbejdsmetoder med fokus på diversificering af finansieringskilder, tilpasning af ledelsesstrategier og udvikling af nye tjenester i forbindelse med folkeoplysning, mediekendskab og faktatjek. (ih)