Gabriele Bischoff om den internationale kvindedag

På den internationale kvindedag fejres kvinder, ikke kun for at huske, hvad vi har opnået, men også med tanke på det, der venter forude. I år fokuserer Arbejdstagergruppen især på mænd. Hvorfor så fokusere på mænd på en dag, der fejrer kvinder? Fordi ligestilling mellem mænd og kvinder ikke kun er et kvindeanliggende. Hvis mænd ikke inddrages, vil vi aldrig opnå reel ligestilling.

I den Europæiske Union er det i gennemsnit kun 10 % af mændene, der tager fædreorlov og/eller forældreorlov. I nogle medlemsstater er det kun 5 %. Kvinder bærer hovedansvaret for pasning af børn og andre omsorgskrævende personer, og de udfører det meste af arbejdet i hjemmet. Vi opnår aldrig ligestilling mellem kønnene, hvis vi ikke bekæmper disse stereotyper.

Kommissionens lovforslag om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner vil bestemt hjælpe. Det vil indføre en ret til betalt fædreorlov for fædre på tidspunktet for fødslen. Det vil også introducere betalt forældreorlov. Forældre kan allerede nu tage forældreorlov, indtil barnet er 8 år, men det er ikke obligatorisk, at denne skal være betalt. Dette er en af hovedårsagerne til, at så få mænd tager orlov. Kommissionen foreslår, at forældreorlov skal betales og være tilgængelig, indtil barnet fylder 12 år. Forslaget omfatter også en ny ret til 5 dages betalt omsorgsorlov.

Dette er selve merværdien ved EU: Fastsættelsen af fælles minimumsstandarder. Det er vores Europa: socialt, retfærdigt og demokratisk.

Den 8. marts mindes jeg altid den smukke sang fra vores bevægelse:

"We want bread but roses too" (brød og roser). I år ønsker vi os også direktivforslaget om balance mellem arbejdsliv og privatliv.

#IwantWorkLifeBalance

Med solidarisk hilsen

Gabriele Bischoff er formand for EØSU's Arbejdstagergruppe