Arbejdsgivergruppen skal drøfte, hvordan man kan slå bro over kvalifikationskløften

af Arbejdsgivergruppen

Arbejdsgivergruppen afholder i samarbejde med større bulgarske arbejdsgiversammenslutninger en konference i Sofia (Bulgarien) den 22. marts under overskriften "Slå bro over kvalifikationskløften til fordel for vækst og jobskabelse – erhvervslivets perspektiv". Paneldeltagerne vil få mulighed for at udveksle bedste praksis og drøfte konkrete løsninger på kvalifikationskløften. Arrangementet afholdes inden for rammerne af det bulgarske rådsformandskab.

Hvad er årsagerne til det nuværende misforhold mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer? Hvordan kan man fremme de rette kvalifikationer, som den videnbaserede økonomi har brug for? Hvordan kan uddannelsessystemerne tilpasses til nutidens udfordringer? Hvilken type reformer er nødvendige? Hvad bør der gøres på europæisk og nationalt plan? Disse er blot nogle få af de spørgsmål, som konferencens deltagere vil forsøge at besvare. Konferencen vil samle talere fra nationale og europæiske arbejdsgiverorganisationer, den bulgarske regering, parlamentet i Bulgarien og EU-agenturer.

Kvalifikationskløften er en voksende udfordring for de europæiske virksomheder. Arbejdstagere med relevante kvalifikationer har afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. 40 % af arbejdsgiverne har svært ved at finde medarbejdere, der har de nødvendige kvalifikationer til at sikre vækst og innovation. Samtidig mangler 70 mio. europæere passende læse- og skrivefærdigheder, og endnu flere har dårlige regnefærdigheder og digitale færdigheder. (lj)