Ingen må lades i stikken: EØSU er fast besluttet på at gøre cirkulær økonomi til "business as usual"

Ved åbningen af interessentkonferencen om cirkulær økonomi, som blev afholdt hos Kommissionen den 20. februar, sagde EØSU's formand Georges Dassis: "Overgangen til en cirkulær økonomi udgør en stor mulighed for civilsamfundet. Det sker allerede i praksis.... Vi er imidlertid nødt til at sikre, at der er bred opbakning til denne omstilling. Ingen må lades i stikken er et af målene for interessentplatformen for cirkulær økonomi, der er et vigtigt forum for udformningen af en fælles vision for overgangen til en cirkulær og bæredygtig europæisk økonomi.

På konferencens anden dag, som EØSU var vært for, blev der fokuseret på de idéer og tiltag, der iværksættes i hele Europa, hvor SMV'er, socialøkonomiske virksomheder, arbejdstagere, landmænd, producenter og forbrugere gennemfører den cirkulære økonomi i praksis.

EØSU bød velkommen til mere end 300 deltagere, som deltog i 16 sideløbende workshops, hvor de aktivt udvekslede viden og bedste praksis og pegede på hindringer for udviklingen af den cirkulære økonomi.

De emner, der blev drøftet, omfattede reparerbarhed og miljøvenligt design, affaldshåndtering, udvidet producentansvar, den cirkulære tilgang i landbrugsfødevare- og skovbrugssektoren, den cirkulære økonomi på globalt plan, den beskæftigelsesmæssige dimension, grøn finansiering, etablering af et problemløsende fællesskab og SMV'er i den cirkulære økonomi.

Konklusionen på drøftelserne lød, at det er nødvendigt at handle hurtigt og inddrage alle interessenter. Det fællesskab, der udgør den cirkulære økonomi, skal være så inklusivt som muligt, og praktiske erfaringer skal deles i størst muligt omfang for at skabe en multiplikatoreffekt.

En intensivering af tempoet og mobilisering af flest mulige aktører er de vigtigste opgaver, der venter EØSU. Dette skal ske gennem udvalgets forvaltning af webstedet og udvikling af et ægte samarbejdsbaseret og engageret interessentfællesskab.

En fuldstændig rapport med de vigtigste konklusioner fra konferencen vil snart være tilgængelig på webstedet for den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi. (dm)