EU-lovgivningen bør omfatte flere foranstaltninger til sikring af rettighederne for kvinder med handicap

Kvinder med handicap bør kunne træffe beslutninger om spørgsmål, som vedrører dem, og bør repræsenteres på rimelig vis i offentlige institutioner, hvilket blev fremført af handicaporganisationer på Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs konference om "Kvinder med handicap i EU: situation og vejen frem".

De fleste talere var enige om, at kvinder med handicap er dårligere stillet end deres mandlige modparter, og at de – selv om der er gjort fremskridt – udsættes for dobbelt forskelsbehandling i EU. Det blev fremhævet, at situationen for kvinder med handicap ikke tages specifikt op i nogen politik. Talerne understregede, at der er behov for at fremme lovgivning på EU-plan om specifik beskyttelse af kvinder med handicap. Det blev påpeget, at der bør sættes særligt fokus på vold mod kvinder med handicap, da de i større grad er i fare for at blive ofre for vold i hjemmet. Blandt deltagerne i konferencen var repræsentanter for forskellige handicaporganisationer samt repræsentanter for Kommissionen og Europa-Parlamentet. (mb/ia)