EØSU efterlyser mere offentlig investering for at fremme den økonomiske vækst i EU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) påpegede i sin nylige udtalelse om Kommissionens årlige vækstundersøgelse for 2018 det økonomiske semesters strategiske betydning. EØSU er desuden fortaler for, at semesteret udvides målrettet med henblik på at sikre, at EU's makroøkonomiske politikker ikke blot er økonomisk og socialt, men også miljømæssigt bæredygtige.

Udvalget roste inddragelsen af sociale indikatorer – den sociale resultattavle – i den årlige vækstundersøgelse og understregede igen, at den har styrket det europæiske semesters sociale dimension.

"EØSU går ind for, at semesteret får en understøttende funktion for den europæiske sociale søjle, således at det bliver et redskab for bedre leve- og arbejdsvilkår for de europæiske borgere. EØSU ser gerne, at målene for søjlen integreres i de politikker og beslutninger, der iværksættes," sagde ordføreren for udtalelsen Dimitris Dimitriadis.

Udvalget lovede, at det fortsat vil bidrage til det europæiske semester, men gjorde også opmærksom på, at det er nødvendigt at optrappe civilsamfundets deltagelse og styrke de offentlige investeringer.

De offentlige investeringer bør omfatte sociale investeringer i foranstaltninger til fremme af uddannelse og erhvervsuddannelse og til forbedring af offentlige tjenester, plejeinfrastruktur og social samhørighed i hele EU med henblik på at styrke udviklingen af den menneskelige kapital og sikre kvalificeret arbejdskraft og en stærk social dimension.

EØSU understregede, at det er nødvendigt at anlægge en ikkesystemisk tilgang til strukturreformer, og at sådanne dermed kun bør gennemføres, når der er behov for det. (ll)

På billedet: Dimitris Dimitriadis, EØSU-ordfører