EØSU er blevet opfordret til at deltage i Emmanuel Macrons planlagte høring af de europæiske borgere

EØSU har en yderst vigtig rolle at spille i forbindelse med de offentlige høringer, der foreslås af den franske præsident. De initiativer, som dagligt tages af EØSU, og som giver civilsamfundet en stemme på højeste niveau med hensyn til, hvordan Europa skal udformes, er nemlig helt grundlæggende i tråd med tanken bag høringerne. Det var det budskab, den franske minister for europæiske anliggender Nathalie Loiseau havde med til EØSU's plenarforsamling i Bruxelles den 15. februar.

Ministeren gjorde rede for den franske præsident Emmanuel Macrons planer om at iværksætte en række offentlige høringer på tværs af medlemsstaterne med det mål at genopbygge EU med udgangspunkt i de forhåbninger og forslag, men også den kritik og de bekymringer, som borgerne i EU giver udtryk for i forbindelse med høringerne.

"Formålet er at give europæerne en ny chance for at sige deres mening, (...) så vi kan få identificeret de områder, hvor EU ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang, de områder hvor borgerne ønsker, at EU skal gøre noget andet end det nu er tilfældet, og de områder hvor borgerne måske endda føler, at EU fylder for meget", forklarede ministeren.

Det er tanken at mobilisere et stort antal personer ved at afholde klassiske debatter, online-høringer og demokratiske, deltagelsesbaserede arrangementer.

EØSU's formand Georges Dassis hilste initiativet velkommen og henviste til de to rækker omfattende høringer – inspireret af samme filosofi – som EØSU gennem de seneste to år har været vært for i EU's medlemsstater, den ene om migranternes situation og den anden om hvidbogen om Europas fremtid.

Ministeren bekendtgjorde, at der allerede var 24 EU-lande, som havde givet tilsagn om at deltage i høringerne, der er planlagt til at finde sted fra april til oktober 2018. Resultaterne vil danne udgangspunkt for en analyse, foretaget af stats- og regeringscheferne, som vil gennemgå anbefalingerne på Det Europæiske Råds møde i december 2018. (dm)