Europæisk industridag i EØSU

"Den europæiske industri står over for ekstraordinære udfordringer, som ingen medlemsstater kan klare alene. Samtidig er mulighederne enorme, og vi er nødt til at udnytte dem, hvis vi skal bevare den førerposition, vi har inden for mange sektorer, og generobre den på de områder, hvor vi er ved at miste den til konkurrenter."

Det vil dog kun lykkes, hvis alle 28 medlemsstater spiller sammen og ikke blot går deres egne veje. Jeg opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at lade de mange eksisterende politikker indgå i en enkelt og mere langsigtet strategi og forpligte sig til, at vores lande gør en samordnet indsats for at støtte industrisammenslutninger på tværs af nationale grænser," sagde EØSU's næstformand Gonçalo Lobo Xavier på den europæiske industridag.

EØSU opfordrer desuden i sin udtalelse om Investering i en intelligent, innovativ og bæredygtig industri, der blev vedtaget den 15. februar, til, at det indre marked, herunder kapitalmarkedet, fuldføres. Det er især nødvendigt at styrke standardiseringen og selvreguleringen.

"En kulstoffattig og cirkulær økonomi giver mange forretningsmuligheder. For at kunne udnytte dem må vi have en fælles ramme og en mere langsigtet strategi, og medlemsstaterne må forpligte sig til at gøre en samordnet indsats. Derudover må vores virksomheder have lige konkurrencevilkår. Kommissionen er derfor nødt til at gøre en aktiv indsats for at tackle illoyal handelspraksis," sagde ordfører for udtalelsen Bojidar Danev.

Eftersom arbejdsmarkedets struktur kommer til at ændre sig drastisk, ønsker EØSU, at der foretages omhyggelige vurderinger for at undgå eventuelle negative følger for arbejdstagerne. Arbejdsbaserede læringstilgange bør anvendes i langt større omfang, således at alle arbejdstagere kan opgradere deres færdigheder, også inden for det digitale område.

"Omdrejningspunktet for forandring bør være menneskene," understregede medordører Monica Sitarová Hrušecká. "De muligheder, som de nye teknologier medfører, skal ikke blot udnyttes til at skabe nye produkter, men også til at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte". (sma)

På billedet: Gonçalo Lobo Xavier, EØSU's næstformand