EØSU opfordrer EU's medlemsstater til at fremskynde fuldførelsen af ØMU'en

Medlemsstaterne bør omgående søge at skabe en stabil, fremgangsrig og mere modstandsdygtig ØMU. Der bør derfor træffes yderligere foranstaltninger på europæisk og nationalt plan: det var en af hovedkonklusionerne af den offentlige debat om fuldførelsen af ØMU'en, som EØSU for nylig var vært for.

Økonomiske eksperter, institutionelle repræsentanter og repræsentanter for civilsamfundsorganisationer var enige om, at de nuværende udfordringer og erfaringerne fra tidligere kriser tydeligt vidner om, at der er behov for at reformere og fuldføre ØMU'en – og den igangværende økonomiske genopretning i EU og borgernes øgede opbakning til euroen er en glimrende lejlighed til at gøre netop det.

Deltagerne udtrykte et særligt ønske om hurtigst muligt at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen for at komme fuldførelsen af ØMU'en et skridt nærmere. De opfordrede medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre fremtidige bæredygtige finanser og finde den rette balance mellem ansvar og solidaritet, når det gælder fremtidige beslutninger vedrørende ØMU'en.

Der blev præsenteret fire acceleratorer, der kunne bruges på EU-niveau med henblik på at øge virkningen af nationale strukturreformer: en fælles makroøkonomisk strategi for euroområdet til håndtering af asymmetriske chok, en fælles tilgang til finansiering af investeringer og innovation på mikroøkonomisk plan, et budget for euroområdet til finansiering af visse europæiske offentlige goder og en mere effektiv og ansvarlig institutionel ramme, som f.eks. kunne omfatte en finansminister for euroområdet.

EØSU-ordførerne Mihai Ivaşcu (Gruppen Andre Interesser) og Stefano Palmieri (Arbejdstagergruppen) vil indarbejde konklusionerne fra debatten i en udtalelse om Kommissionens ØMU-pakke, der sættes til afstemning i april. (jk)