Erfaringerne fra sparepolitikken gør en politikændring tvingende nødvendig

Lessons learned

Der bør i fremtidige krisestyringsscenarier tilstræbes en bedre balance mellem finansøkonomiske og sociale målsætninger for at undgå negative virkninger på den økonomiske kapacitet, arbejdsmarkedet og de sociale beskyttelsessystemer i de berørte lande. EØSU opfordrer i sin initiativudtalelse om Erfaringer fra krisen: hvordan undgås de hårde virkninger af EU's sparepolitik til, at EU-institutionerne fremfor en restriktiv sparepolitik tilstræber økonomisk samarbejde, vækst og solidaritet.

"EU-institutionerne bør være eneansvarlige for at udforme og gennemføre eventuelle tilpasningsprogrammer, også selv om der indgås partnerskaber med eksterne institutioner," sagde ordfører José Leirião (Andre Interesser, PT). "Dette er yderst vigtigt, da de skal afspejle vores fælles værdier og målsætninger og søge at undgå de uoverensstemmelser og mangler, der tidligere er opstået."

På baggrund af erfaringerne fra den seneste krise bør EU-institutionerne sikre, at arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets repræsentanter inddrages på samme niveau som andre organer i forbindelse med udformningen, den periodiske overvågning og vurderingen af disse programmer.

Udvalget glæder sig over Kommissionens hensigt om at reformere euroen ved at gå bort fra sparepolitikker og derimod udvide ØMU'en. EU vil blive mere modstandsdygtigt over for asymmetriske chok, og kriser kan lettere undgås, hvis ØMU'en reformeres og fuldføres.

EØSU opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til at udforme supplerende programmer med henblik på økonomisk og social genopretning i lande, der har været/er underlagt sparepolitikker: Ligeledes mener udvalget, at Kommissionen bør foreslå foranstaltninger til på EU-niveau at tackle den øgede fattigdom og bevare den sociale beskyttelse. (jk)