EU må skride til handling i sektoren for medicinsk teknologi

EU-institutionerne bør gå forrest i indsatsen for at optimere Europas sektor for medicinsk teknologi, idet sektorens resultater for øjeblikket påvirkes negativt af en for stor fragmentering og et øget konkurrencepres, sagde EØSU på sin plenarforsamling den 14. februar.

I sin udtalelse om "Industrielle ændringer i sundhedssektoren" advarede EØSU om, at konkurrenterne allerede befinder sig på Europas dørtrin. Handelsforhandlingerne skal derfor sikre, at den europæiske produktion følger den seneste udvikling, når det gælder almene sundhedsydelser. 

"Det er EU's ansvar at strømline sektoren for medicinsk teknologi, koordinere initiativer i medlemslande og regioner og gøre sektoren konkurrencedygtig på globalt plan. Europas regeringer, forsikringsselskaber, tilsynsmyndigheder, repræsentanter for patienter og sundhedspersonale samt industrien må samarbejde om at udvikle en fælles strategi", sagde ordfører Joost van Iersel.

"Den menneskelige faktor er altafgørende", tilføjede medordfører Enrico Gibellieri. "Overgangen til en ny sundheds- og plejesektor kræver åbenhed og nye former for faglighed samt en omstrukturering af arbejdet på sundheds- og plejeområdet. Den europæiske sociale dialog om sundhedstjenester og sociale tjenester bør styrkes og fokusere på uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer samt bedre arbejdsvilkår."

Selvom sektoren for medicinsk teknologi er en dynamisk sektor, der stadig indtager en førerposition, må de aktuelle udfordringer, som sektoren står over for, herunder urimelig handelspraksis og stor fragmentering, imødegås nu for at sikre en hurtig tilpasning til skiftende rammevilkår. (sma)