Tyrkiets rolle i flygtningekrisen er af stor betydning, men der er plads til forbedring

I en udtalelse, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i februar, anerkendte EØSU Tyrkiets indsats for at huse mere end tre mio. flygtninge, men understregede, at der var behov for, at landet giver flygtningene den ikkediskriminerende beskyttelse, de har krav på i henhold til international ret.

EØSU kritiserede, at flygtninge i Tyrkiet står over for "alvorlige hindringer, mangler og problemer hvad angår adgang til at arbejde og til grundlæggende tjenester som sundhed og velfærd, uddannelse og mere generelt integration i samfundet".

På den anden side er EU-medlemsstaternes indsats med hensyn til genbosætning og omfordeling af flygtninge fortsat skuffende, understregede ordfører Dimitris Dimitriadis og tilføjede, at EØSU på det kraftigste fordømmer visse medlemsstaters fremmedfjendske indstilling til flygtningekrisen.

Han påpegede, at EØSU opfordrer til etablering af en mekanisme, som kan føre tilsyn med begge parters overholdelse af erklæringen fra EU og Tyrkiet vedrørende flygtninge, som blev fremsat i 2016 for at bekæmpe irregulær migration.

EØSU udtrykte desuden bekymring over menneskerettighedssituationen i Tyrkiet samt de forhindringer, som tyrkiske civilsamfundsorganisationer i stigende grad møder, i betragtning af det vigtige bidrag, de yder til flygtningenes humanitære situation.

"Det er en stor udfordring for et land at huse så mange migranter, men det fjerner ikke ansvaret for at modtage dem på værdig vis", konkluderede EØSU's medlemmer under debatten om udtalelsen. (ll)