EØSU mener ikke, at Kommissionens forslag om fri udveksling af andre data end personoplysninger i EU er ambitiøst nok.

Kommissionens forslag har ladet vente for længe på sig og er ikke ambitiøst nok. Der mangler sammenhæng og overbevisende mekanismer, som kan sikre en effektiv gennemførelse.

I sin udtalelse om fri udveksling af andre data end personoplysninger i EU, udarbejdet af Jorge Pegado Liz og vedtaget på plenarforsamlingen i februar, fremhæver EØSU sin modstand mod Kommissionens tilgang.

Udvalget påpeger, at det er vigtigt med et lovgivningsinitiativ om fri udveksling af andre data end personoplysninger for at opfylde målene i den digitale dagsorden og fuldføre det digitale indre marked.

EØSU mener imidlertid ikke, at Kommissionen reelt tager fat på de tre vigtigste målsætninger, og udvalget kan derfor ikke støtte den nuværende tekst. "Dette forslag vil ikke bidrage til at opfylde de grundlæggende målsætninger", bemærkede Jorge Pegado Liz. "Det skal være en del af en mere helhedsorienteret tilgang. Forslaget skal være et første skridt hen imod udviklingen af en mere ambitiøs metode, der reelt kan sikre fri udveksling af andre data end personoplysninger på EU's digitale indre marked."

  • Dataplaceringskrav

Mål 1: Forbedre muligheden for at flytte andre data end personoplysninger på tværs af grænserne på det indre marked.

  • Kompetente myndigheders adgang til data

Mål 2: Sikre, at de kompetente myndigheders beføjelser til at anmode om og få adgang til data med henblik på myndighedskontrol, som f.eks. inspektion eller audit, forbliver intakte

  • Dataportering for professionelle brugere

Mål 3: Gøre det lettere for professionelle brugere af datalagring og andre databehandlingstjenester at skifte leverandør og portere deres data. (mp)

Foto: Jorge Pegado Liz, EØSU's ordfører for udtalelsen om fri udveksling af andre data end personoplysninger i EU