Klimaforanstaltninger: vi må sende et stærkt signal til de ikkestatslige aktører

I sin udtalelse Fremme af ikkestatslige aktørers klimaforanstaltninger foreslår EØSU en europæisk dialog med det overordnede formål at gøre det mere attraktivt for de forskellige ikkestatslige aktører at engagere sig i klimaindsatsen, således at dette bliver det nye business as usual.

"Der findes allerede mange mindre projekter inden for energi, transport, landbrug, skovbrug osv., og vi må gøre disse tiltag mere synlige og sikre dem større støtte, hvad enten dette sker ved hjælp af bedre regulering eller lettere adgang til finansiering. Det er vigtigt at sende et stærkt og positivt budskab til mindre virksomheder og civilsamfundet", sagde ordfører Mindaugas Maciulevičius.

Ifølge en EØSU-undersøgelse blandt ikkestatslige aktører er deres mest presserende behov følgende:

  • understøttende politik- og lovgivningsrammer
  • adgang til offentlige midler og skatteincitamenter
  • udveksling af viden og god praksis/eksempler til efterfølgelse, kapacitetsopbygning
  • forbedret samarbejde mellem de forskellige interessenter i den private og den offentlige sfære.

"På trods af sin stærke globale førerposition mangler EU en intern ramme, som skaber et gunstigt miljø for ikkestatslige klimaforanstaltninger", tilføjede medordfører Josep Puxeu Rocamora, "og det er vores opgave at minde Kommissionen om, at den må leve op til sit ansvar".

Den europæiske dialog bør reagere på ikkestatslige aktørers behov, prioritere den strategiske sammenkobling af eksisterende programmer, initiativer og institutioner og give et overblik over klimaforanstaltninger. Et første skridt i retning af den europæiske dialog bør være et arrangement i 2018, der samler interessentnetværk, repræsentanter fra EU's institutioner og medlemsstater. (sma)