EØSU-debat med det rumænske formandskab: borgerne skal igen kunne se meningen med EU

Inden for rammerne af EØSU's plenarforsamling i januar blev der afholdt en debat med den rumænske premierminister, Vasilica‑Viorica Dăncilă, om det rumænske EU-formandskabs prioriteter for første halvår af 2019. EØSU's formand, Luca Jahier, understregede, hvor vigtigt det er her op til valget til Europa-Parlamentet at genskabe de europæiske borgeres tillid til politik.

Der skal skabes bedre forståelse af, ansvarsfølelse over for og opbakning til EU's integrationsproces blandt dem, som betyder mest, nemlig de europæiske borgere. "Europas fremtid vil blive drøftet på topmødet i Sibiu, som afholdes på en symbolsk dato – Europadagen den 9. maj 2019. Dette bliver den sidste mulighed, inden valget løber af stablen, for at vise et forenet og stærkt Europa, som er tæt på alle sine borgere og fast besluttet på at kæmpe med næb og klør for dem", sagde Luca Jahier. "Vi har ikke alene brug for mere effektive EU-politikker, men også for en ny, positiv fortælling, så borgerne igen kan se en mening med det europæiske projekt, og man kan genskabe deres tillid til politik, styrke samhørigheden og bekæmpe de populistiske strømninger", tilføjede han.

Vasilica‑Viorica Dăncilă erklærede, at hun har til hensigt at skabe betydelige fremskridt med hensyn til de mest presserende opgaver, som Unionen står over for med hensyn til at styrke enhed, samhørighed, solidaritet og lighed. Hun bekræftede desuden det rumænske EU-formandskabs stærke tilslutning til de europæiske værdier og lydhørhed over for de europæiske borgeres mening om, i hvilken retning EU skal gå. "Dette er en prioritet for det rumænske formandskab. Vi vil foreslå løsninger og træffe beslutninger, der så vidt muligt afspejler borgernes ønsker og den samfundsmæssige virkelighed. Kun ved konstant at inddrage borgerne vil vi være i stand til at bevare et stærkt og samhørigt Europa", sagde hun. Samhørighed, en fælles europæisk værdi er i sandhed formandskabets motto. (mp)