Et Kreativt Europa 2021-2027: EØSU ønsker et øget budget og særlig promovering under Horisont 2020

Den kreative sektor i Europa har et stort potentiale, men har brug for mere støtte for at kunne udvikle sig fuldt ud og blive en seriøs konkurrencedygtig aktør på verdensmarkedet. Andre brancher, herunder tekstil-, turist-, bil-, bygnings- og sundhedssektoren, kunne også få gavn af en ambitiøs kulturel og kreativ sektor.

"I betragtning af alle de vigtige interesser, som sektoren repræsenterer – bibeholdelse af vores kulturarv, fremme af vores værdier, fornyelse, innovation, underholdning, bæredygtige job og bæredygtig vækst – er det foreslåede budget på 1,85 mia. EUR alt for lavt", påpeger Emmanuelle Butaud-Stubbs, ordfører for EØSU's udtalelse om Kommissionens forslag til programmet Et Kreativt Europa 2021-2027.

"Den digitale revolution byder på nye muligheder, hvis vi afsætter tid til uddannelse og investerer i software og udstyr", tilføjer medordfører Zbigniew Kotowski. EØSU efterlyser et særligt budget under Horisont 2020-programmet for at udnytte det store innovationspotentiale i den kreative industris brancher.

Andre forslag fra EØSU:

  • en klar EU-strategi for de kreative og kulturelle industrier for både det indre marked og udenrigspolitikken med henblik på at øge konkurrenceevnen
  • en uafhængig kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af konsekvenserne af de store fusioner i den amerikanske audiovisuelle sektor for det europæiske marked    
  • en stigning på 80 mio. EUR til den tværsektorielle del af programmet for at hjælpe Et Kreativt Europa-kontorer med at fremme programmet i deres respektive lande og arbejde for et frit, mangfoldigt og pluralistisk medielandskab, kvalitetsjournalisme og mediekundskab. (sma)