"Civilsamfundet for rEUnaissance". Hvilket Europa ønsker vi os efter valget til Europa-Parlamentet?

EØSU's formand Luca Jahier inviterer til arrangementet Civilsamfundet for rEUnaissance, som afholdes den 21. februar. Under debatterne vil det organiserede civilsamfund få mulighed for at komme til orde, og EU's institutioner vil fortælle om deres forventninger og ønsker og dele deres vision for Europa efter valget til Europa-Parlamentet.

Arrangementet, som også EØSU's medlemmer deltager i, bliver en lejlighed til i fællesskab at reflektere over EU's fremtid. Blandt deltagerne vil der være to unge aktivister, nemlig svenske Greta Thunberg, der er kendt som miljøforkæmper under sloganet Skolestrejke for klimaet, og britiske Madeleina Kay, også kendt som EU Supergirl, der er hårdnakket modstander af brexit.

Debatterne afvikles i to dele. Om formiddagen (kl. 9.00-12.30) er det en række formænd for EU's institutioner, Jean-Claude Juncker (Kommissionen), Antonio Tajani (Europa-Parlamentet) og Karl-Heinz Lambertz (Regionsudvalget), som udveksler synspunkter med de indbudte gæster. De vil debattere med lederne af europæiske organisationer og bevægelser såsom Business Europe, Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS), Europa Nostra og CIVICO. Formændene for de økonomiske og sociale råd i Grækenland, Italien, Bulgarien og Malta vil også give deres besyv med om Europas fremtid. 

Om eftermiddagen vil der blive afholdt syv workshops, der bl.a. kommer til at handle om gode vilkår for erhvervslivet, bæredygtig udvikling, uddannelse, grundlæggende rettigheder og europæiske værdier, fremtidens arbejdsmarked, kultur og fred. Konklusionerne fra disse workshops vil danne grundlag for EØSU's udtalelser om fremtidens Europa i tiden frem mod valget til Europa-Parlamentet.

Der er blevet oprettet en hjemmeside for arrangementet med hashtag #EUcivilsociety til kommunikation på de sociale medier.

21. februar 2019 kl. 9.00-12.30 i Charlemagne-bygningen, 170, rue de la Loi

Kl. 14.30-18.00 i EØSU's Jacques Delors-bygning, 99, rue Belliard (ehp)