Elever i forskellige dele af Europa modtager EØSU-medlemmer som forberedelse til Dit Europa, din mening!

Valget til Europa-Parlamentet i 2019

I løbet af hele februar besøger medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg treogtredive skoler for at forberede dem på Dit Europa, din mening, dvs. den ungdomsplenarforsamling, der nu for tiende gang løber af stablen i Bruxelles under sloganet "#YEYSturns10: Stem på fremtiden!"

De 16-18-årige elever kommer til Bruxelles den 21.-22. marts for at diskutere deres synspunkter, håb og forventninger til det kommende valg til Europa-Parlamentet som led i #YEYSturns10. Deltagerne stemmer om tre forslag, som Europa-Parlamentet kan inddrage i sin kampagne forud for valget til Europa-Parlamentet.

Endvidere vil den endelige rapport, som udarbejdes af YEYS, blive set af Europa-Parlamentet som en erklæring fra unge europæere om "hvilken slags Europa, de ønsker at bo i".

De 33 deltagende skoler blev ved hjælp af elektronisk lodtrækning udvalgt blandt 1038 ansøgninger, et rekordhøjt antal. Én skole fra hver af EU's 28 medlemsstater og fem kandidatlande (Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) deltager.

Navnet på arrangementet er Dit Europa, din mening! (”Your Europe, Your Say!”, YEYS), og det organiseres af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, civilsamfundets stemme på EU-plan, og er udvalgets flagskibsarrangement for unge.

Yderligere oplysninger om YEYS2019 findes på arrangementets webside, og du kan også se YEYS2018-videoen her. (ks/dgf)