EØSU-høring: opfordring til global løsning for beskatning i den digitale økonomi

En effektiv global løsning for skattevirksomheder i den digitale økonomi med det formål at forhindre yderligere ensidige tiltag og sikre bæredygtig vækst, investeringer, skattesikkerhed og -retfærdighed – alt dette efterlyste de internationale skatteeksperter og repræsentanter for civilsamfundet på en høring arrangeret af EØSU den 29. januar.

Fremstående talere var enige om, at kun en global løsning kan give resultater, både når det gælder regulering og forvaltning, og de glædede sig over de drøftelser, som finder sted i forbindelse med OECD's inklusive ramme vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS).

Deltagerne drøftede de mulige strategier for virksomhedsbeskatning i den digitale økonomi – et emne, der drøftes lige nu som led i OECD's ramme – herunder nye systemer for tildeling af internationale skatterettigheder (såsom brugerdeltagelse, markedsføringsaktiver og væsentlig økonomisk tilstedeværelse) og landenes evne til at udøve deres skatterettigheder i tilfælde af BEPS.

Det blev foreslået at undersøge muligheden for at tackle skattespørgsmålet inden for momssystemet og at fastsætte en fælles definition af begrebet værdiskabelse. Derudover blev det besluttet, at det også skal undersøges nærmere, om en indkomstskatteløsning med fokus på fordeling af skatteindtægterne er bedre end en forbrugsafgiftsløsning.

Talerne opfordrede til, at man i udarbejdelsen af nye regler overholder visse grundlæggende principper såsom undgåelse af dobbeltbeskatning, forenkling, vished og lighed. En forenklet metode bliver afgørende for de forskellige involverede partnere, og der bør udvikles og gennemføres retfærdige og effektive tvistbilæggelsesmekanismer. De anbefalede desuden, at der foretages yderligere økonomiske analyser af BEPS-projektet og de mulige virkninger af eventuelle fremtidige foranstaltninger.

Konklusionerne af høringen kommer til at danne grundlag for en initiativudtalelse af ordfører Krister Andersson, som forventes at blive vedtaget på plenarforsamlingen i juli. (jk)